Ново полезно свойство откриха на аспирина. За първи път се доказва, че аспиринът и другите нестероидни противовъзпалителни препарати могат да ограничат неблагоприятното вредно въздействие на въздуха върху функцията на белите дробове.

Нестероидните противовъзпалителни ни пазят от мръсния въздух

До това заключение стига съвместен екип от изследователи от Факултета по обществено здравеопазване на Колумбийския университет и от Медицинския факултет на Бостънския университет.

В рамките на изследването са използвани данните на 2280 ветерани от Бостън. Всички доброволци се подложили на тестове на белодробната функция.

Проучена била взаимовръзката между резултатите от тестовете, използването на нестероидни противовъзпалителни и нивата на аерозолно замърсяване в рамките на месеца, предшестващ изследването.

Изчисленията обхваща фактори като здравословно състояние на участниците и тютюнопушене.

Учените установяват, че пиенето на нестероидни противовъзпалителни почти двойно намалява влиянието на аерозолното замърсяване върху белодробната функция.

Корелацията била еднаква във всички 4 седмични измервания на замърсяването на въздуха. Тези резултати са изведени при отчитане на допълнителните фактори, които могат да окажат влияние.

Повечето доброволци, участвали в изследването, приемали аспирин, но изследователите добавят, че ефектът на другите нестероидни противовъзпалителни по отношение на намаляване вредното въздействие на мръсния въздух, е не по-малък.

Пиенето на аспирин пази белите дробове от мръсния въздух

Механизмът на въздействие в този случай е неизвестен, но изследователите предполагат, че нестероидните противовъзпалителни облекчават възпалението, предизвикано от замърсяване на въздуха.

Резултатите показват, че аспиринът и другите нестероидни противовъзпалителни могат да предпазят белите дробове от краткотрайно повишено замърсяване на въздуха.

Политиката по опазване на околната среда постигна значителен прогрес за намаляване на замърсяването на въздуха. Но краткотрайното повишаване на нивата на фините прахови частици, особено през зимата в големите градове все още продължава да е често явление.

У нас през цялата зима нивата на замърсяване на въздуха с фини прахови частици в големите градове са значително над нормите, особено в котловините като Софийското поле, а също по долината на Марица.

Единствено при силни студени ветрове и снеговалежи или при по-обилен дъжд въздухът се изчиства от замърсяванията от транспорта и от отоплението на твърдо гориво.