Войната с бактериалните инфекции вече продължава на ново ниво. Изследователи от Шведски и Датски университет за първи път установиха, че е възможно бактериален менингит да се лекува без антибиотици.

Лечение без антибиотици - вече е възможно

Учените обръщат внимание на естествените механизми. Имунната система има в резерв няколко важни играча, които излизат на бойното поле, когато инфекцията засегне централната нервна система.

Неутрофилите бързо се насочват към засегнатата област, за да уловят и неутрализират бактериите. Това е тежко сражение, но неутрофилите се сражават до последно.

Ако бактериите не желаят да се предават, то левкоцитите не се предават до последно.

При използване на този подход, неутрофилите улавят едновременно няколко бактерии в мрежестите структури, които са извънклетъчни неутрофилни капани.

В такава ситуация неутрофилите загиват, но и бактериите не могат да се измъкнат от капаните.

Това отлично сработва в тези части на организма, където мрежите уловени бактерии, могат да се пренасят с кръвообращението, а след това да се неутрализират, например, в черния дроб или далака.

Но в случай на бактериален менингит капаните се образуват в гръбначномозъчното пространство, а оттам излизането е трудно.

Изследователите наблюдавали това явление, като използвали модерен микроскоп. Гръбначномозъчната течност при бактериален менингит била изпълнена с буци, които се оказали същите мрежести капани.

Бактериален менингит - бактериален клириънс 

Това не е много добре, тъй като рязко се понижава бактериалния клириънс, тоест процесът на отделяне на бактерии от организма, и съответно се увеличава бактериалното натоварване.

Проблемът е, че макар и в капаните бактериите продължава да живеят, да и сами по себе си способстват за усилване на възпалението.

Но учените измислят как да се справят с това. Те отчели, че бактериалните капани се формират основно от декондензирана вътреклетъчна нишковидна ДНК, която може да се разгражда от дезоксирибонуклеаза I.

В опити върху мишки с пневмококов менингит  енизмът ДНК-аза I разтваря неутрофилните мрежи и бактериите изчезват.

При деградации на мрежите, отслабените бактерии били изложени на атака от други агенти на имунната система. Така количеството бактерии се понижило без използване на антибиотици.

Ензимът дезоксирибонуклеаза I, използван в това изследване, е терапевтичен биологичен продукт, получен от хора, който вече е одобрен за използване от човека.