Колкото повече напредва бременността, толкова по-често майката започва да замисля как ще премине раждането.

На всички им се иска бебето да се появи на бял свят бързо и лесно, без усложнения.

Много хора са чували разкази как жените раждат, без да успеят да стигнат до родилния дом. Но е важно дамите да бъдат предупредени – бързото раждане се отнася към патологичните.

По природа е заложено контракциите да водят до плавно и постепенно разкриване на маточната шийка, бързото раждане може да създаде проблеми.

Раждане – бързо или стремително?

За стремително раждане се говори, ако се формират аномалии в съкращенията на стените на матката през първия период и при напъните.

Първоначално процесът може да се проточи, ако шийката по някакви причини трудно се разкрива по време на контракции.

А главата на бебето притиска изхода на малкия таз.

Впоследствие родилната дейност е възможно рязко да се активизира, и детето ще започне бързо да се придвижва през родилния канал.

Като цяло времето за раждане не се отклонява средностатистическото, но периодът на напъване рязко намалява.

Също раждането първоначално може да бъде много кратко – от момента на първите контракции и до появата на детето на бял свят могат да изминат по-малко от 6 часа.

Понякога жената не успява да стигне до родилния дом, тъй като не успява да докача линейка.

От гледна точка на медицината бързо раждане е процес, който продължава по-малко от 6 часа при тези, които раждат за първи път, и по-малко от 4 часа – ако това не е първо дете.

Стремително се нарича раждането, което продължава по-малко от 4 часа за първо бебе, и по-малко от 2 часа при второ и следващо.

Защо са опасни такива раждания за майката?

Колкото и да искат майките ражданията да минават бързо, за няколко часа, то няма повод за радост, ако бебето се появи бързо на бял свят.

Лекарите винаги разглеждат ускореното раждане като патология, която се последва от сериозни усложнения за майката и за детето.

Майката трябва да помни, че при подобно родоразрешение е голям рискът от кръвотечения и сериозни травми на родилния канал, меките тъкани и шийката на матката, заради неподготвеност за пропускане на плода.

Контракции и напъни – какво се променя?

Подобни аномалии възникват заради нарушения на невроендокринната регулация и проблеми с тонуса на матката.

За да се разбере разликата, трябва да се познава нормалния процес на раждане, последователността от етапите и особености на нарушенията, ако раждането се ускорява.

Първо възникват редовни контракции, които постепенно и плавно разкриват шийката. При тях матката ритмично се съкращава през равни времеви интервали.

Първите контракции са рядкост и не са продължителни, но с времето интервалите между тях намаляват.

И матката се напряга все по-дълго и по-силно.

В интервалите между контракциите жената и стените на матката си почиват, клетките синтезират енергия за ново съкращение.

Постепенно шийката се разкрива, подготвя се при напъните да пропусне бебето.

При завършване на периода на контракциите разкритието става пълно, отвърстието може спокойно да пропусне главата на бебето.

Във втория етап матката мощно и рязко се съкращава, като постепенно изтласква плода от кухината.

Детето се движи по родилния канал, като се върти вътре в него, а майката се напъва, като му помага да се роди.