Според данни на СЗО, заболеваемостта от различен род депресивни състояния заема 3-то място по света. И ако тази тенденция се запази, то през 2020-та ще излязат на 2-ро място, отстъпвайки само на сърдечно-съдовите заболявания.

Антидепресантите представляват специални психотропни лекарствени вещества, които се борят със симптомите на депресия. Позволяват намаляване усещането за тревога, облекчават емоционалното напрежение, апатичността и вялостта на човека.

На фона на техния прием пропада и измъчващата човека депресия.

И далеч не всички знаят как работят и какво въздействие оказват на човека. Какво може да се очаква от антидепресантите?

Грешка на съединението

Човешкият мозък се състои от неврони – това са малки нервни клетки, които постоянно осъществяват информационен обмен между себе си и така управляват организма.

За да бъде възможно предаването на такава информация, са необходими посредници.

И това са невромедиаторите – специални вещества, които проникват в тясното пространство между невроните и забяват или ускоряват преминаването на нервния импулс.

Днес са известни 30 вида медиатори, но от тях към развитието и протичането на депресията отношение имат само 3 – серотонин, норадреналин и допамин.

Депресивните състояния възникват в случаите, когато в мястото и във времето на взаимодействие на невроните – мозъчните клетки, се понижава количеството на медиаторите.

Тяхното намаляване може да се случи, заради постоянен стрес и емоционално пренапрежение. Тъй като в този период мозъкът работи с усилено натоварване и разходва наличните у него вещества.

Хранителните вещества, от които се формират невромедиаторите, намаляват, затова и започва забавяне на нервните импулси. А често се наблюдава и почти пълното тяхно изчезване.

„Включващи“ и „изключващи“

Видът на невромедиаторите може да раздели на категории – възбуждащи и забавящи, като първите се разглеждат като пускови бутони на нервната система.

Ако се сравнява тяхното устройство с това на автомобила, то те представляват нещо като педал на газта, увеличаващи оборотите на двигателя.

Тези невромедиатори отговарят за изпълнението на основните функции на организма – мислене, движение, реакции на едно или друго събитие.

Те позволяват по естествен начин да се повиши живината на човека, неговата активност и енергичност.
Забавящите медиатори по своята същност работят като бутони за изключване на нервната система.

И са необходими, за да може човек да управлява тялото си. тъй като ако присъстваха само възбуждащи медиатори, човек би страдал от постоянна раздразнителност, безсъние, безпокойство и дори силни припадъци.

От физиологична гледна точка, забавящите медиатори представляват естествени транквиланти на организма, които водят до сънливост, спокойствие и понижаване на вътрешната агресия.

Постепенен ефект

Лекарствата, отнасящи се към групата на антидепресантите, се различават едно от друго по химически състав и дори по механизма на своето действие.

И общият принцип на работа при тях е еднакъв. Действието на антидепресантите е насочено към корекция на нивото на необходимите медиатори и към нормализацията на биохимичния баланс на мозъка.

Антидепресантите трябва да се подбират като се изхожда от това какви именно медиатори не достигат.

Така, например, при недостиг на възбуждащи медиатори се предлагат препарати, които възстановяват техния баланс и ликвидират клиничните проявления на проблема.

Те оказват регулиращо въздействие, а не провеждат заместваща терапия, а това означава, че не предизвикват и пристрастяване.

Следва да се отчита, че мигновен ефект от приема на антидепресанти не трябва да се очаква, и първата таблетка още не е панацея.