Биорезонансната диагностика се рекламира като уникален метод, безкръвна и бърза диагностика, евтина и изключително точно…

Какво само не се обещава на бъдещите пациенти! А така ли е всъщност? За съжаление, реалността съществено се различава от това, което се рекламира.

Какво е това неинвазивна диагностика?

Биорезонансната диагностика е неинвазивен метод. Това е атравматично изследване на пациента, при което се изключват пробожданията и разрезите на кожата и лигавиците.

Излишно е да се казва, че всички манипулации, свързани с пробождания с игли и разрези, предизвиква тревога у пациентите.

Стремежът за съхраняване на целостта на тялото е напълно нормален – то е присъщо за човека на генетично ниво и е един от начините за защита живота, тоест инстинкт за самосъхранение.

Поради тази причина желанието да се избягват инвазивните методи за диагностика е напълно обяснимо – също както и стремежът да се „убият с един удар два заека“, а именно да се получат точни сведения за здравето колкото се може по-бързо, по-просто и по-евтино.

Какво обаче предлага на пациентите биорезонансната диагностика?

Биорезонансна диагностика – каква е нейната същност?

Принципът ѝ се състои в регистрация на отклоненията на електромагнитните колебания на клетките на организма.

За всеки орган или част от тялото и система от органи са присъщи особен тип колебания, характеризиращи се с уникална честота. Развитието на заболявания води до изменение на честотата, което често може да се улови от специален прибор.

Отклоненията от честотата на колебанията от еталоните позволява да се съди как именно патологичният процес се развива в организма.

Каква е ползата от БРД за пациента, според привържениците на този метод?

Смята се, позволява откриване на заболявания в най-ранните стадии и може комплексно да оцени състоянието на организма, за разлика от лекарите специалисти по определени заболявания от традиционната медицина.

Показването на здравословното състояние на човек на разбираем за него език повишава мотивацията за лечението и настройва организма му за борба с установеното заболяване.

Накрая, привържениците на БРД предполагат, че този метод позволява бързо и точно да се подбере индивидуално ефективно лечение.

Защо медицината не признава БРД?

Официалната медицина не признава биорезонансната диагностика и я смята за псевдонаучна. Доказателствата база на БРД противоречи на физиологията на човека и на принципите на физиката и може да бъде призната за достоверна.

Защо?

Първо, достоверността на диагностиката не е клинично доказана. Не е проведено нито едно значимо изследване, което поне да покаже някакъв нагледен ефект.

Второ, невъзможно е да се разработят, нормативи за колебания на честотата за всички хора, защото електромагнитните процеси на организма са строго индивидуално явление.

До настоящия момент не са провеждани никакви експерименти и обширни изпитвания, отнасящи се до количествено определяне на подобни нормативи.

Трето, дори ако приборът може да регистрира изменения в честотата на колебанията на клетките на болния, все пак са поставяне на диагноза това са недостатъчно данни.

Например, човек идва при специалиста с оплакване за болки в черния дроб или в стомаха. Прави му се БРД и пациентът получава на ръка разпечатка, в която е посочено, че има проблеми с черен дроб или със стомаха.

Но проблемът е, че съществуват десетки заболявания на черния дроб и още повече, където проблемите с този орган са само един от симптомите.

Как изобщо би могло да се твърди, че по измененията в колебанията на честотата би било възможно поставяне на диагноза?