Биологичното оръжие – това са най-опасните за човека патогенни вируси и бактерии. Опасността от използването му е свързана с това, че не е необходимо огромно количество от някакво вещество, а е напълно достатъчна една ампула, която лесно можете да скриете.

Всъщност, производството на биологичното оръжие не изисква никакво специално оборудване, тъй като в природата изначално има голямо количество потенциално опасни за човека микроорганизми.

С изследвания в областта на биологичното оръжие са занимавали учени от различни страни от 20-те години на миналия век – в СССР, Япония и Китай. А биотероризмът е сравнително ново явление в съвременния свят.

Реална опасност от него възникна след 11-ти септември 2001 година, когато в САЩ бяха буквално наводнени с пощенски пликове с бял прах, в който се съдържаха спори на антракс.

Като инструмент на биотероризма бяха използвани не кинжали, не отрови и не автомати, а причинители на изключително опасни инфекции. Фактически бяха променени формите и мащабите, а същността на тероризмът като цяло остана същата.

Характерът на преследваните цели и задачи беше борба за власт и политико-икономическото влияние в съвременния свят – намерението на терористите беше извършването на глобални акции, способни по сериозен начин да въздействат на населението и върху правителствата на различни държави.

Реализацията на тези цели е възможна само чрез използването или опасността от приложението на някакво от видовете оръжия за масово унищожаване – ядрено, химическо или биологично.

Опростяването на технологиите за производство и разработване на оръжия за масово поразяване доведе до загуба на контрол над тях и постави човечеството пред нови и много сериозни заплахи за безопасността.

По ефективност на въздействие биологичното оръжие по нищо не отстъпва на ядреното или на химическото.

ЦРУ и Пентагонът провели моделен експеримент, от който се установило, че една успешно проведена атака върху Вашингтон с разпиляването над града на спори на антракс е напълно възможно да доведе до смъртта на толкова хора, колкото и взривяването на средно голяма атомна бомба.

Освен преките човешки загуби, биологичното оръжие има и още едно поразяващо действие – то е способно да предизвиква мащабна паника. И затова не е необходимо наличието на епидемия.

Нужно е просто да се демонстрира наличието на такава заплаха и незащитеност от нея. За нещастие биологичното оръжие, за разлика от ядреното, притежава такива свойства, че при „правилно“ проведена първична атака процесът на разпространението на заразата протича вече без участието на конкретните нейни изпълнители.

Към биологичното оръжие се отнася и „рецептата“ за „приготвянето“ на патогенните микроорганизми и средствата за достигането до неговите цели. Към средствата за доставянето се отнасят ракети, авиационни бомби, артилерийски снаряди, генератори на аерозоли и специални контейнери.

Следва да се отбележи, че най-ефективен начин за въвеждането на биологичното оръжие в експлоатация е разпръскването му с помощта на наземни или авиационни средства. Този вид оръжие е способно да предизвиква масови заболявания сред хората и животните на големи територии и се използва за воденето на биологична война.

Механизъм на действие

При колонизацията на Америка сред индийските племена с помощта на заразени одеяла била разпространена вариолата или едрата шарка, което довело до смъртта на милиони индийци, които нямали изграден имунитет към това заболяване.

Интензивни изследвания по разработването на средства и методи за водене на биологична война били разгърнати през 20-ти век. Така например немците се опитали да използват биологично оръжие срещу държавите на страната на Антантата.