Психологията е мощен инструмент. Това доказват последните изследвания на болестта на Паркинсон.

От резултатите на проучването, проведено от учени от Колорадския и Колумбийския университет в САЩ, се установява, че мозъкът реагира на плацебото и на истинското лекарство по еднакъв начин. По-рано учените откриха, че мозъкът на хората с Паркинсон реагира на очакването за започване на лечение.

В настоящото изследване изследователите установиха, че плацебо ефектът се проявява чрез допаминовата активация на определени зони в мозъка.

Всъщност самата болест на Паркинсон се развива, когато клетките, синтезиращи допамин, загиват. Поради тази причина за пациентите е трудно да вземат мотивирани решения с цел постигането на определен положителен краен резултат.

Също така допаминът изпълнява функцията и на хормон и на сигнално вещество на нервната система, регулира движенията и емоционалните реакции. Възприемането на положителна нагласа е свързано с допаминовите клетки, секретиращи веществото с двойствена функция, в отговор на предприети положителни действия.

За болестта на Паркинсон са характерни 4 основни симптома – треперене на ръцете, крайниците, челюстта и лицето; скованост на седалищните части и крайниците; отслабване на двигателните способности; и затруднена координация и поддържане на равновесие.

Заболяването прогресира и постепенно се достига до момент, в който нормалните ежедневни дейности като ходене, говорене, хранене и поддържането на хигиената на болните, се превръща в истинско предизвикателство за тях.

По време на изследването на пациентите с Паркинсон били дадени лекарства, които повишават нивата на допамина. В рамките на проведения експеримент взели участие 18 души, като освен това им било предложено да поиграят на компютърни игри.

В този момент им била и направено компютърна томография на мозъка.

Играта оценявала степента на усвояване на положителната нагласа, като заставяла участниците да направят опит да установят каква трябва да бъде подходящата стратегия, за да се достигне до положителен резултат.

В рамките на играта се предлагали две възможности в зависимост от резултата –малка парична награда или защита от загуба на пари.

Пациентите с болестта на Паркинсон играли играта 3 пъти. Първият път не било използвано нито плацебо, нито лекарство. На втория на участниците било дадено лекарство със сок, а на третия – сок с плацебо.

В резултат на проведения експеримент се установило, че при пациентите при втория и третия път еднакво се активират стриатума /ивичесто тяло/ и ветромедиалния префронтален кортекс, в които е най-голяма гъстотата, синтезиращи допамин клетки.

Следователно съществува връзка между допамина, очакването и процесите на запаметяването на информация. Вместо заключение, учените съветват болните от Паркинсон да се съсредоточат върху положителното отношение, за да подобрят състоянието си.