В една от своите популярни песни Франк Синатра пее: „Любовта и брака вървят заедно като кон и карета“. Сега с тази метафора да се характеризира взаимовръзката между съпружеския брак и здравото сърце.

Изследване, проведено в Ню Йорк под ръководството на доктор Carlos L. Alviar доказва, че хората, които са сключили брак, има значително по-нисък риск от развитие на заболявания на сърдечно-съдовата система в сравнение с тези, които живеят сами, са разведени или са овдовели.

Своите резултати научно-изследователската група неотдавна представи на ежегодната научна сесия на Американското кардиологично общества.
Редица предходни изследвания – също откриха връзка между съпружеския брак и понижаването на риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания.

Например, едно от последните изследвания са установи, че неомъжените жени по-вероятно да умрат от сърдечно-съдови заболявания.
Но Carlos L. Alviar и неговите колеги твърдят, че техният научен труд е най-мащабния по рода си, в неговите рамки били анализирали данните от изследванията на повече от 3.5 милиона мъже и жени от 20 000 медицински центъра на цялата територия на САЩ.

Всички участници в изследването били на възраст от 21 до 99 години. Техните рискови фактори за развитие на сърдечно-съдови заболявания също били отчетени, сред които били артериалното налягане, затлъстяването, анамнеза за тютюнопушене, наследственост, захарен диабет и ниво на холестерола в кръвта.

Изследователската група установила, че общият риск от възникване на сърдечно-съдови заболявания при хора, които били сключили брак, били 5% по-нисък в сравнение с хората, които живеели сами.

При вдовиците и вдовците се установило повишаване на риска с 3% в сравнение с тези, които били в брачно съжителство, като това се отнася за всякакъв вид сърдечно-съдови заболявания включително и за патологиите на периферните артерии, мозъчно-съдова болест, аневризма на коремната аорта и исхемична болест на сърцето, като при разведените хора вероятността от такова неблагоприятно развитие се увеличавала с до 5%.

Разпределяйки резултатите по възраст учените установили, че при хората в брачно съжителство до 50-годишна възраст понижаването на риска е особено забележително и достигало до 12% в сравнение с хората до 50 години, живеещи сами.

Съпружеските двойки на възраст от 51 до 60 години имали със 7% по-риск от ССЗ от хората от същата възрастова група, които живеели сами. А за съпружеските двойки на възраст над 60 години съществувала с 4% по-малка вероятност от развитие на ССЗ от тези, които живеели без друг човека в дома си.

Учените смятат, че лекарите трябва да отчитат факторът „семейно положение“ заедно с останалите при определянето на риска от развитие на ССЗ.

Ако даден пациент неотдавна е овдовял или се е развел, лекарят следва по-бдителен за наличието на признаци за развитие на сърдечно-съдови заболявания. Това предполага, че бракът осигурява „емоционална и физическа система за подкрепа“ при стресови ситуации и заболявания.

„Освен това, хората сключили брак могат да се грижат един за друг, настоявайки техният съпруг да яде здравословна храна, да не спира с физическите упражнения и редовно да приема лекарствата, предписани от лекаря“ – посочва доктор Jeffrey Berger.

„Съпругът в добро здравословно състояние може да закупува и носи лекарствата и да осигури евентуалното транспортиране на слабо подвижния си брачен партньор “ – добавя още той.

Учените заключават, че поради големия брой участници и отчитането на всички рискови фактори за развитие на СЗО, проведеното от тях изследване предоставя „надеждни и статистически достоверни резултати.