Описание

Фасциолоза представлява инфекциозно заболяване, причинено от трематода Fasciola, който е плосък червей, наричан чернодробен метил.

Възрастните полови зрели метили се откриват в жлъчните пътища и черния дроб на заразени хора и животни като едър рогат добитък. Заболяването засяга по-често добитъка и други по-едри диви животни, отколкото хората.

Два вида са паразитите Fasciolа могат да заразят човека. Основните видове, които инфектират хората са Fasciolа hepaticа, който хелминт е по-известен като чернодробен метил или овчи чернодробен метил и Fasciolа gigantica – голям метил.

Заболяването е установено в повече от 50 държави в света, особено в районите, където се отглеждат овце и едър рогат добитък. Fasciolа hepaticа се открива на всички континенти с изключение на Антарктида.

Fasciolа gigantica е по-разпространена в тропическите райони. С изключение на някои региони на Западна Европа, човешката форма на заболяването се наблюдава най-често в развиващите се страни, като към тази група попада и България.

Човек може да се зарази от случайно поглъщане на паразита. Основният начин, по който това може да се случи е от консумация на суров кресон /не се среща в България/ или други замърсени сладководни растения.

Възможно е това да се случи и чрез прием на замърсена вода или чрез консумация на зеленчуци, които са били измити или напоявани със заразена вода.

Възможно ли е паразитът да предизвика инфекция при преминаването му от един човек или на друг?

Хелминтът не може да се предаде директно от един човек на други. Яйцата преминали в изпражненията на заразени хора или животни трябва да узреят в някои видове сладководни охлюви и при благоприятни условия на околната среда, те могат да опаразитят човек или животно.

Има описани и случаи, които все пак са рядкост, при които хора са се заразявали от недостатъчно добре термично обработен козе или овчи черен дроб, който съдържа незрели форми на трематода.

Какви са признаците и симптомите и кога започва инфекцията?

Някои от опаразитените никога не се разболяват. Но други хора проявяват симптоми в началото на инфекцията, докато незрелите метили нарушават повърхността на червата и на коремната кухина мигрират в черния дроб.

Клиничните изяви на острата /миграционна / фаза могат да започнат 4-7 дни след излагането и могат да продължат няколко седмици или месеци.

В някои от случаите опаразитените се разболяват едва в хроничната фаза, когато възрастните метили са в жлъчния канал. И ако развият някакви симптоми, то това се случва от няколко месеца до години след експозицията.

Например клиничните изяви е възможно да са резултат от възпаление и запушване на жлъчните пътища.

По време на двете фази на паразитозата, клиничните ѝ прояви могат да се състоят във фебрилитет, отпадналост, абдоминални болки, еозинофилия, хепатомегалия – уголемен черен дроб.

Лечение на чернодробен метил

Заболяването е лечимо. Медикаментът, който може да се прилага по избор е триклабендазол. Прилага се перорално, обикновено в 1 или 2 дози. Повечето хора реагират добре на лечението и успяват да се изчистят от трематода и неговите форми.

Превенция

Човек може да се предпази сам, като не яде сурови растения от сладководни басейни, особено от ендемични пасищни райони.

Както и при всяка друга инфекция, пътуващите до райони с лоша обществена хигиена, това в България са населените места без канализация, трябва да избягват храна или вода, които могат да бъдат заразени.

Не съществува ваксина, която предпази хората от метили.