Намаляването на замърсяването на въздуха води до значителни положителни изменения в здравословното състояние, според данните от ново американско изследване, проведено от Комитета по околна среда.

По-чист въздух по-добро здраве и по-ниска обща смъртност

Учените привеждат множество примери как по-малко се търси медицинска помощ, намалява смъртността и заболеваемостта, когато въздухът стане по-чист.

В научния доклад са разгледани мероприятия, които дават възможност да се намалят източниците на замърсяване на въздуха. Оказва се, че подобренията в здравословното състояние, които се последват от тези мероприятия, са повече от поразителни.

Например, още в първата седмица след забраната за тютюнопушене на обществени места в Ирландия, общата смъртност намалява с 13%, свързаната с исхемична болест на сърцето – с 26%, с инсулт с 32%, а случаите на хронична обструктивна белодробна болест – с 38%.

Най-големи са предимствата за непушачите. И досега имаше яснота относно предимствата за контрола на замърсяването на въздуха, но мащабите и относително краткото време за тяхното достигане били впечатляващи.

Много е важно правителствата незабавно да приемат и да осигурят спазването на препоръките на СЗО по отношение замърсяването на въздуха.

В САЩ 13-месечно затваряне на завод за производство на стомана довело до двойно намаляване на риска от преждевременно раждане, плеврит, бронхит, астма. Намалели двойно и хоспитализациите по повод пневмонии.

С 40% се понижават отсъстващите ученици, а ежедневната обща смъртност намалявала с 16% на всеки 100 микрограма на кубичен метър въздух намаление на замърсяващото вещество от завода.

Спиране на движението в дните с най-мръсен въздух – възможно решение

Организацията на движението в Атланта по време на Олимпийските игри през 1996 г. предвидила затварянето за 17 дни на някои части на града за удобство на спортистите, и едновременно с това съществено се понижило замърсяването на въздуха.

За следващите 4 седмици, след спиране на движението в голяма част на града, посещенията в болници и клиники по повод обостряне на астма намаляват с повече от 40%, а на хоспитализациите по повод това заболяване падат с 19%.

Намаляването на замърсяването на въздуха в домовете също оказва значителна полза за здравето. В Нигерия бременните жени, които разполагат с кухненска печка, при която газовете се изгарят напълно, раждат по-здрави деца.

Замърсяването на въздуха е предотвратим здравен риск, който засяга всички ни. У нас сега темата отново е на дневен ред по повод силното замърсяването в Софийското поле и по долините на Струма и Места, поради гъстите мъгли.