Днес медицината на катастрофите е едно от приоритетните направления в глобалното здравеопазване.

Във връзка с природните бедствия, индустриалните аварии и заплахите от тероризъм проблемът с оказване на спешна помощ на голям брой едновременно пострадали е много актуален.

Сериозни травми и кръвотечения, които водят до изразена кръвозагуба, предполагаща незабавно преливане на кръв, изискват големи запаси от биоматериали.

Несъвместимостта по кръвна група прави проблемът с преливането на кръв сериозен, особено при недостиг на донори в критични ситуации.

Учени от цял свят се опитват да намерят решение на този проблем и да получат универсална кръв. Днес има данни, че чревните бактерии могат да помогнат в създаването на такъв материал.

Универсални донори – има ли такива?

В света на глобалните изменения, войни и катастрофи, които водят до масово травмиране на хора, са необходими мероприятия по оказване на помощ, които често изискват преливане на кръв.

Изследователи търсят ефективни начини за превръщане на всички известни групи кръв в универсален донор, с 0-тип еритроцити – това са хора с първа кръвна група.

При изучаването на кръвните групи било открито, че принадлежността към първата група прави човека универсален донор. В случай на извънредна ситуация негов биоматериал може да се прелива на пострадал, който заради кръвоизлив получава опасна за живота анемия и хипоксия.

Учение за кръвните групи

Според системата АВ0, при хората съществуват 4 основни кръвни групи. Това са А, В, АВ и 0. От тях само 0 – това е универсална кръвна група. В миналото това означавало, че човек с тази кръвна група може относително безопасно да прелива кръв на всички останали кръвни групи. В противен случай:

  • Хора с група А могат да жертват само хора с групи А и АВ;
  • С група В тип В и АВ;
  • Група АВ само други АВ;

Днес, с откритието на нови системи кръв, ситуацията още повече се усложнява, сега невинаги се прилагат, дори описаните по-групи комбинации, защото донорът е реципиентът не подхождат един към друг по други фактори.

Съвместимостта на кръвните групи, при преливането ѝ на пострадали, е много важна в случай на масови бедствия, когато от ранените се изисква постоянен запас кръв от съвместни донори.

Ако медицината на катастрофите е притежавала методиките на безопасното преобразуване на голямо количество хора в универсални донори, това би улеснило оказването на помощ на тези, които остро се нуждаят от кръвопреливане при кръвотечение.

Изучаване на кръвта и нейните антигени, научни разработки

Учените вече от много години изучават свойствата на кръвта и ангените от различни групи, търсят ефективни методи за преобразуване на различни групи в универсален тип 0.

Това се прави в опит да се постигне чрез разработване на специфични ензими, разграждащи и премахващи антигени от повърхността на еритроцитите, които създават разликите между кръвните групи и формират съвместимост при преливане.

Перспективи при оказване на помощ и заплаха за живота

Днес група изследователи тестват отделяните от бактериите ензими в лаборатория, за да преминат към по-мащабни клинични изпитвания.

Засега резултатите са обнадеждаващи, и за медицината на катастрофите препарати, които биха правили кръвта универсална за преливане биха били добре дошли.

Но трябва да се има предвид, че съществуват не само групови антигени, но също и резус-фактор, а също и други характеристики, които определят и крайната реакция към преливането.