До 90-те години на 20-ти век се смяташе, че новородените не чувстват болка, и затова множество болезнени процедури са се провеждали без упойка. Някои специалисти продължават и до днес да вярват на тази заблуда.

Дори се е смятало, че бебетата, заради незрялост на нервната система не усещат болка, а ако усещат не си спомнят, и няма последствия. А обезболяващите, прилагани на новородени, са се свързвали с повишен риск от усложнения.

Новородени и болка – кога започват да усещат

Децата могат да възприемат болка още от стадий на ембрион – системата на възприемане се формира в 9 седмица на бременността и завършва към 23-тата. Така дори при преждевременна поява на бял свят анатомичното и функционалното състояние на системата за възприемане на болка позволява всички деца да усещат такава, дори и най-недоносените.

Бебешката възраст се характеризира със следните свойства на неонаталната система:

  • Нисък праг на болка;
  • По-голяма продължителност на реакциите;
  • Ширина на рецепторните области и незрялост на низходящия контрол.

Това означава, че бебетата много по-силно и по-продължително усещат болка.

Новороденото детето по-силно чувства болка, и това е доказан факт. Влияе ли му това усещане впоследствие? Помнят ли децата болката?

Съзнателното запомняне и възпроизвеждане на спомени за болка в ранна възраст, разбира се, не е възможно.

Според представите на възрастните за болка, детето не възприема такава. Но това не означава, че не му въздейства, напротив такова влияние се установява, дори и в дългосрочен план.

Изследванията доказват, че многократното болезнено усещане предизвиква у бебетата както краткосрочни, така и дългосрочни негативни ефекти.

Причината е в прекомерно силната реакция на централната нервна система, която променя и предизвиква увреждания на нормално развитие на синапси, което способства за структурни и функционални изменения в тъканите и функционирането на главния мозък.

В изследването изучавали продължителните последствия при децата, които били дълго време в интензивни отделения.

Сред невроповеденческите промени са установени нарушения на нервно-психическото развитие, сред които и нарушения на способността за възприемане на нова информация.

Силната или многократна болка при кърмачетата предизвиква кръвоизливи вътре в мозъка, както и исхемия на тъканите на главния мозък.

Увеличава се вероятността от септични инфекции, нарушения при съсирването на кръвта, метаболитна ацидоза.

Сред тази група деца се установява повишен риск от летален изход няколко месеца след раждането, който не е свързан с конкретни заболявания.

Как да разберем, че на бебето го боли

Да разберем колко често възниква болка и с какъв характер, не е лесно. Болков синдром при бебета може да се диагностицира само косвено, по показатели, съпровождащи болкови синдроми, брой болезнени процедури, анализ на състава на прилаганите лекарства и методи на обезболяване, а също и по усещанията на близките на детето и на медицинския персонал, който е ангажиран с неговото лечение.

Болка новородените изпитват обикновено при соматични и хирургични заболявания, при различни манипулации – пункция, поставяне на катетри, изкуствено дишане, при оперативна интервенция и през възстановителния период.

Болезнените усещания при деца могат да се появят също при некомфортна поза, продължително статично положение, смяна на превръзки, лепенки, при промиване на катетър.

Ако болката е продължителна и повтаряща се, активира се механизъм на растеж на възприемчивост към повторно раздразнение, и изразен дискомфорт могат да предизвикат дори обикновени процедури – преобличане, хранене, теглене, измерване на телесната температура и т.н.

Изследвания в клиники в Европа и САЩ показват, че новороденото в отделение за интензивна терапия ежедневно извършват от 6 до 16 процедури и до 372 болезнени манипулации.

Някои деца са повече от 750. Честотата на приложение на обезболяващите е изключително ниска – 0,8% до 32%.

Без упойка се провеждат и досега не само процедури, но и операции на новородени – от  обрязване и премахване на абсцеси до пластика на коремната стена.

Устройствата, които биха могли да определят наличие на болки, липсват дори и за възрастни – в по-късна възраст могат да се анализират оплаквания на пациенти.

Понастоящем са разработени около 40 методики за откриване на болки при новородени, но златен стандарт при диагностика не е изработен.

Съпътстващи методи за предотвратяване на болки

Фармакологичните методи за обезболяване, избор на препарат и доза, както и времето за въздействие дори на локални апликатори с обезболяващи се преценяват от лекаря при всеки конкретен случай. Но и медицинският персонал и самите родители могат да използват и други методи за профилактика на болезнени усещания.

Сред тях са носене на бебето на себе си – методът Кенгуру, контакт с майката като комплексно благоприятно въздействие.

Тези методи способстват за активизиране на механизма, контролиращ болката, а също и стимулиращ освобождаването на ендорфин, притежаващ свойството на обезболяващо.