От Сдружението на общопрактикуващите лекари критикуват промените в Наредба Н-18 на министъра на финансите, която ги превръща в обикновени търговци на дребно, а лекарският кабинет е приравнен на бакалия и квартален магазин.

Защо НАП превръща лекарските кабинети в квартални магазини

Основната критика към промените в Наредбата, които бяха обнародвани в Държавен вестник на 28.01, е, че могат да се отчитат и да се издават касови бележки само за дейностите, които са извършени на здравноосигурените лица и се заплащат частично или напълно от НЗОК.

Представителите на НАП, които трябва да тълкуват и прилагат Наредбата на министерството на финансите, забраняват на личните лекари да пазят информация и изобщо да отчитат дейности като продажба, които извършват на лица без платени здравни осигуровки и с прекъснати здравноосигурителни права.

Основният проблем според лични лекари членове на Сдружението е подаването на данни до НАП във връзка с извършените дейности.

Не са редки случаите, при които се налага корекция на амбулаторния лист във връзка с възникналата необходимост от изследвания при извършен преглед или от други манипулации.

Пациентът може да се наложи да се върне с резултатите от изследването и тогава да заплати прегледа.

В такъв случай след издадена касова бележка за прегледа, ще трябва да се издава нов амбулаторен лист.

В измененията в Наредба Н-18 не са взети предвид множеството „усложнения”, които могат да възникнат в лекарската практика и които биха наложили коригиране на амбулаторен лист.

Не може да се прави сравнение с обикновен търговски обект, в който купуваш дадена стока или продукт и плащаш за това, в лекарския кабинет това невинаги се случва.

Освен това в промените е записано изрично, че в лекарския кабинет се издават касови бележки само за медицински дейности, които се заплащат пълно или частично от бюджета на НЗОК.

За какво личните лекари нямат право да издават касови бележки

В кабинета на общопрактикуващите лекари се издават и най-различни документи – удостоверения, бележки за отсъствие от училище, документи за определяне на застрахователно покритие за допълнително застраховане.

Тези документи по никакъв начин не могат да бъдат обвързани с медицинските дейности, които се заплащат от НЗОК, как тогава личните лекари да издават касови бележки за тях, след като не са обхванати в Наредбата и съответно нямат права.

С това тълкуване, което правят от НАП на Наредбата, всичко тези, които плащаме за бележкии удостоверения при личния лекар, както и тези, които са преценили, че не могат да се осигуряват, а по-добре да си плащат в пълен размер, отиваме в сивия сектор.

Така не може да се установи колко точно българинът изразходва за здраве както и колко пари в действителност минават през системата на здравеопазване всяка година. А тези пари съвсем не са малко, особено плащаните от здравно неосигурените.