За да сме по-отговорни към здравето си и да разпознаваме потенциалните симптоми, които да ни накарат да потърсим лекарска консултация, е важно да имаме обща култура по отношение на тялото ни. Затова от Lechenie.bg решихме да обърнем внимание на една така важна система, която, за жалост, много често се засяга от различни заболявания, а именно – сърдечносъдовата система.

От какво се състои

Сърдечносъдовата система (ССС) е съставена от съдове, изпълнени с кръв и от сърце, което привежда съответната течност в движение. Кръвта се обособява в кръвоносна система.

Кръвта тече по артерии, капиляри и вени. Артериите транспортират кръвта от сърцето до капилярите, а вените приемат транспортираната към капилярите кръв и я отнасят отново в сърцето.

Към системата от съдове е редно да разгледаме и лимфната система. По нея се движи лимфната течност, която е филтрат на кръвта и изпълва тъканните пространства. Лимфната течност се придвижда по система от лимфни съдове, които я отнасят към венозните съдове.

Сърцето

Анатомично погледнато, сърцето е кух, мускулест орган, който чрез своите контракции задвижва цялата кръвна маса в съдовете.

То се разделя на 4 кухини – 2 предсърдия и 2 камери. Всяко предсърдие и камера се обособяват в отделна половина. Предсърдията се разполагат в горния отдел на лявата и на дясната половина, а камерите в долните отдели на всяка от двете сърдечни половини.

Между предсърдието и камерата на всяка сърдечна половина се намира отвор с клапа, която осигурява еднопосочното преминаване на кръвта – от предсърдието към камерата. В дясната половина на сърцето се съдържа венозна кръв, а в лявата половина – артериална кръв.

Как кръвта от сърцето се придвижва към тялото

Пътят на кръвта се осъществява от малкия и големия кръг на кръвообращение.

Малък кръг на кръвообращение

Той описва пътят на кръвта от дясната камера до лявото предсърдие. От дясната камера излиза белодробният ствол, който се разделя на двете белодробни артерии, които се разклоняват и образуват капилярното русло на белите дробове.

В тази част се извършва обмяната на газове между кръвта и атмосферния въздух.  Там кръвта се трансформира в артериална и по белодробните вени се отнася в лявата предсърдие.

Голям кръг на кръвообращение

От лявата камера излиза аортата, която дава разклонения във всички части на тялото. По артериите, кръвта успява да достигне всички органи и тъкани, да отдаде хранителни вещества и кислород и да приеме отпадните продукти на обмяната.

Тя се трансформира във венозна кръв, която е бедна на кислород. Вените „взимат“ тази кръв и я отнасят в дясното предсърдие, в което се вливат горната и долната кухи вени.