Учени съобщават, че сега се намираме на пика на иновациите, част от третата генерация лабораторна диагностика. За да се стигне до този момент, трябваха немалко кръв, пот и сълзи. И слюнка, разбира се.

Как напредват лабораторните изследвания

Към методите от първо поколение е вземането на кръв, което се извършваше единствено от медицински персонал. Пробата след неприятната процедура се изпращаше в лаборатория за анализ.

Второто поколение лабораторна диагностика започна през 80-те години, когато изследователите за първи път създадоха лабораторни тестове. Последните дават незабавни резултати.

Изследванията се правят на място и се използват миниатюрни устройства. Най-известният прибор за диагностика от второ поколение е глюкомера.

Сега набира популярност непрекъснатият мониторинг на здравословното състояние с помощта на преносими датчици, които имат най-добра възможност за проследяване на биохимичните процеси на организма.

Един от признатите лидери в областта на разработка на биосензори от трето поколение е Университетът на Синсинати.

Особено перспективни за неговите специалисти са изследванията на пот. Учените пробвали да анализират слюнка, жлези и интерстициална течност. И стигат до извода, че само чрез потта е възможно неинвазивно тестване, при което пълнотата на информацията няма да е по-малка, отколкото при кръвни изследвания.

Учените създават датчици на преносими ръчни лепенки с размер на обикновена лепяща се лента, стимулиращи поотделянето дори когато на човек не му е горещо.

Преносими датчици – истинска революция в поставянето на диагнози

Датчикът прави непрекъснат мониторинг на определени параметри, които лекарите не могат да установят веднага, например, за определяне как пациентът реагира на медикаментозно лечение.

Всъщност тези датчици могат да се приспособят за измерване влиянието каквото си поискаме -от лекарства и хормони до обезводняване.

Датчикът на потта регистрира информация, която лекарите няколко поколения са проверявали в кръвта и го правят ежеминутно.

Не са необходими никакви инжекции, само малка лента за закрепване на кожата.

Според изследователи е на ход четвърто поколение за диагностика – устройства. В това направление се правят много изследвания, но има и някои проблеми.

Агресивните среди на организма доста бързо разрушават датчиците, които сами по себе си са химически реактивни.

Технологичният прогрес на преносимите устройства може да бъде ограничен само от биологията на човека.