Деформираща остеоартроза – това е често срещано заболяване от страна на ставите, което бавно прогресира и се съпровожда с изтъняване, загуба на еластичност и здравина на ставния хрущял.

С течение на времето в патологичния процес, освен хрущялната тъкан, се въвличат и други структури, които влизат в ставния комплекс.

Те също се подлагат на дегенеративни изменения.

В напреднал стадий това заболяване може да стане причина за загуба на трудоспособност.

За първи път като самостоятелна нозологична единица деформиращата остеоартроза е въведена през 1911 година.

Разпространението на това заболяване сред населението е доста високо.

Според статистиката, у нас около 49% от хората, които търсят лекарска помощ със ставни оплаквания, са с такава диагноза.

Важен момент е, че има ясно проследима взаимовръзка на деформиращата остеоартроза и възрастта.

Сред хората под 45 години тази патология се открива само при 2%.

Във възрастовия диапазон от 45 до 65 години този показател вече съставлява 30%.

След 65 години при повече от 60% от хората се открива такова нарушение.

Сред възрастните хора този патологичен процес няколко пъти по-често се развива при жени.

Днес точен механизъм за развитие на деформираща остеоартроза остава под въпрос.

Предполага се, че голяма роля в неговото възникване играят прекомерни натоварвания на ставите, а също и прекарани в миналото травми.

В тази връзка, в рисковата група попадат хора, които се занимават професионално със спорт, с наднормено тегло и които вдигат тежести.

Освен това е установено, че това заболяване е с генетична предразположеност.

Към другите провокиращи фактори са:

• съществуващи патологии от страна на ставите;
• ендокринни и обменни нарушения;

• недостатъчно постъпване на витамини в организма;
• хронични интоксикации и прекарани хирургични интервенции на ставите;

Класификация на деформираща остеоартроза

Деформираща остеоартроза се дели на 3 степени на тежест, които се подразделят въз основа на клинико-рентгенологична картина:

• Първа степен

Установява се в случай, че двигателната активност на ставата, е леко ограничена.

На рентгенограмата се открива леко свита ставна кухина и начални остеофити на повърхността на костната тъкан.

• Втора степен

Характеризира се с изразено ограничаване на подвижността на ставата.

По време на движения, обикновено се чува хрущене.

Ставната кухина силно се свива, а патологичните израстъци на ставната тъкан стават по-изразени.

На този фон присъства леко намаляване на мускулната сила.

• Трета степен

Съпровожда се с остра ограниченост на двигателната активност на ставата.

Непосредствено самата става се деформира, а ставната кухина на практика изчезва.

Остеофитите стават много големи

Следва да се отбележи, че редица автори определят и нулева степен на деформираща остеоартроза, която предполага липса на каквито и да е рентгенови признаци.

Симптоми при деформираща остеоартроза

Най-ранен симптом, който сигнализира за това заболяване, е болката.

Съществуват 2 основни типа болков синдром – стартов и блокиращ.

При стартовия тип болката се появява по време на каквато и да е двигателна активност.

Обикновено е с непродължителен характер и изчезва при осигуряване на покой на засегнатата става или през нощта.

Лечение

Възможно е както с помощта на консервативни, така и с хирургични методи.

Консервативната терапия е представена от нестероидни противовъзпалителни средства, хондропротектори и локална физиотерапия.

На пациентите с тази диагноза се препоръчва да се занимават с лечебна физкултура и редовно санаторно-курортно лечение.

В случай на неефективност на консервативни методи се назначава хирургична интервенция.