Хората, които пребивават в състояние на депресия, извършват криминални деяния 3 пъти по-често, отколкото останалите. До това заключение стигнали изследователи от Великобритания.

Специалистите от Оксфордския университет във Великобритания достигнали до заключението, че хората, намиращи се в състояние на депресия значително по-често извършват престъпления.

Така например, статистиката показва, че на Острова депресивните състояния са причина за 46 хиляди жестоки престъпления всяка година. Към тях се отнасят убийствата, изнасилванията и въоръжените грабежи. Изследването, което провели оксфордските специалисти било достатъчно мащабно и задълбочено.

Резултатите от него показали, че в повечето случаи именно депресивното състояние кара хората да извършват жестоки криминални деяния.

Изследователите предполагат, че лекарите, които работят с пациенти в депресия, трябва да бъдат задължени да ги разпитват дали не обмислят извършването на някакви тежки престъпления. И такива хора трябва да се питат за това толкова често, колкото и дали не са ги спохождали мисли за самоубийство.

В изследването взели участие 47 хиляди доброволци с поставена диагноза депресия, живеещи в Швеция. Всички участници били сравнявани с други хора, не страдащи от това опасно психично заболяване.

В резултат учените установили, че при хората, страдащи от депресия, рискът от това да извършат някакво криминално деяние и то тежко, е по-висок с 3 пъти.

Този показател се запазил, дори и след като авторите взели под внимание някои други фактори, например наличие на криминално минало, злоупотреба с наркотици или социално-икономическото обкръжение.

Според професор Сина Фейзел автор на новото изследване, обикновено в обществото не е прието да се говори на тази тема. Поради това учените до сега не са анализирали връзката между депресията и насилието.

Въпреки това, колкото по-силно изразени са при един човек симптомите на депресията, толкова по-голяма се оказва вероятността той да извърши тежко престъпление. По-вероятно е да извърши нападение или атентат, но нерядко се случват и убийства и изнасилвания.

Изследователите предполагат, че този проблем може да стане още по-сериозен, поради това е необходимо, ако човек забележи някакви симптоми да потърси колкото е възможно по-бързо лекарска помощ, тъй като последствията от това ваше състояние могат да бъдат опасни не толкова за него, колкото за хората, които го заобикалят.

Типичен пример за това, макар и все още разследването да не е приключило, е разбилият се в Алпите се самолет с над 150 души на борда. Причината за тежката катастрофа е вторият пилот, който е поискал да приземи самолета, осъзнавайки, че така обрича не само себе си, но и всички пътници на смърт.

Според последните данни от разследващите органи този пилот е страдал от депресия. Макар и това е да е само един случай, който не би следвало да бъде генерализиран и да се правят заключения само въз основа на него.

Но все пак е факт е, че депресивните състояния могат да станат причина човек да извърши толкова тежко престъпление, при което да загинат над 100 души.

В тази връзка следва да се отбележи, че в края на минала година стана известно, че при пълна кръвната картина могат да се открие депресия, дори и ако състоянието се в съвсем ранен стадий, тоест все още човекът не е станал опасен за обществото. В кръвните проби от хора в депресивни състояния се откриват специфични биомаркери.