Детският аутизъм е една от най-загадъчните патологии на съвременността. Но учените полагат много усилия, за да изучат проблема и да намерят нови способи за лечение.

Към настоящия момент аутизмът е неизлечимо състояние, но се поддава на корекция. Кои открития на отминалата година могат да ни доближат до разгадаване на тайните на работата на мозъка при аутизъм?

1. Връзка между аутизма и говорните нарушения

През юни 2015-та година в американско списание за клинична психиатрия бяха публикувани резултати от изследване, които показват наличие на взаимовръзка между аутизма и афазията – форми на говорно нарушение, при което е затруднено движението с устните, челюстта и с езика.

Произношението на отделните звукове страда толкова, че разбирането какво говори детето е на практика невъзможно.

От проведеното изследване се установило, че 64% от децата с аутизъм страдат също и от афазия, а при 37% от децата с този проблем се открива аутизъм.

Това е и причината учените да смятат, че у едно дете се открие афазия, то винаги ще е необходимо да се проведат изследвания за наличие на разстройства от аутистичния спектър.

Този подход ускорява диагностиката и помага по-рано да се започне корекция при необходимост.

2. 50% от всички случаи на аутизъм са следствие на генетични мутации

През септември 2015 година рецензирано американско медицинско издание публикува редица изследвания на ДНК на деца с аутизъм и на техните родители.

В научния труд били обхванати данни за 1866 семейства. Идентифицирани били 239 гени, които могат да бъдат изменени в резултат на мутации и водят до развитие на аутизъм.

И в 50% от случаите това са мутации от първо поколение, тоест само при детето, а родителите му са здрави.

Изследването опровергава съществуващата до тогава представа, че детският аутизъм е предизвикан от съвкупност от неблагоприятни фактори плюс наследствена предразположеност.

3. Родителите често сами откриват аутизъм у детето си в ранна възраст

Важно за ранната диагностика на аутизма изследване било публикувано в Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, един от авторите на който бил експерт по ранна диагностика на разстройствата от аутистичния спектър.

Анализирани били данни от анамнеза в продължение на 12 години.

Лекарите, които приемали малки пациенти, слушали техните родители, и записвали всички техни притеснения по повод развитието на тяхното дете.

Впоследствие станало ясно, че още към 6-тия месец родителите успявали да забележат първите признаци на аутизъм и споделяли своите наблюдения с лекар.

4. Бременност до 18 години и след 40 години повишава риска от аутизъм

Изследването за връзката между възрастта на родителите и аутизма не дава еднозначен отговор – опасна ли е късната бременност или раждането преди пълнолетие що се отнася до риска от развитие на аутизъм.

Но била открита закономерност.

Рискът от развитие на аутизъм е по-висок при деца:

• С майки над 40-годишна възраст – с 15%;
• С майки под 18 години – с 18%;
• Бащи – над 40 години – с 28%;
• Бащи над 50 години – с 66%;

Указаните рискове се сумират при съответната възраст на двамата родители.

5. Мутации в спермата на бащата са свързани с аутизма при детето

Епигенетичните фактори – това са тези променливи, които контролират активността на гените. Кои гени ще се активизират и по кое време имат голямо значение в процеса на развитие на детето.

Но ако сперматозоидите са увредени от токсични вещества, инфекции, то тези фактори се нарушават, и в такъв вид се предават на детето и тогава рискът от аутизъм нараства значително.