Диастема – разстоянието между предните зъби, е разпространено явление. Едни хора го възприемат като своя приятна особеност, които им придава допълнително очарование, а други биха искали да се избавят от него.

Според различни оценки при 7-19% от хората има разстояние между предните зъби. Отношението към този козметичен дефект зависи от размера на диастемата.

Разстоянието между зъбите може да бъде както едва забележимо – 1 мм, така и да достига 1 см. В някои случаи наличието на разстояние може да повлияе на дикцията.

Причини за формиране на диастемата

Пространството между предните зъби може да се появи по различни причини, като повечето от тях са наследствено обусловени:

• Несъответствие на размерите на челюстните кости и зъби. В резултат зъбите израстват или прекалено притиснати един в друг или със забележимо разстояние.
• Неправилно разположение на зъбните зародиши.
• Прекалено и излишно голяма юздичка. Ако тя преминава между двата предни зъба, то естественият процес на затваряне на пространството между тях се нарушава.
• Вредни навици на детето – голямото пространство между зъбите може да се дължи на продължителното сукане на зърното на майката или на палеца.
• Нарушение на гълтателния рефлекс – обикновено езикът при поглъщане се опира в небцето, но при някои хора се притиска към предните зъби. Това способства за изместването на предните зъби напред и за поява на пространство между тях.
• Усложнение от заболявания на пародонта – формирането на диастемата се дължи на загуба на костната тъкан, поддържаща зъбите.
• Пространството между предните зъби може да бъде функционално нарушение при децата с млечни зъби. В повечето случай при растежа на постоянните зъби разстоянието между предните намалява до нормалното.
• Причина за появата на диастема може да стане прекалено продължителната смяна на млечните зъби с постоянни, поради което се нарушава формирането на захапка.
• Изключително рядко причина за образуването на пространство между зъбите са новообразувания.

Необходимо ли е лечение?

Най-често диастемата представлява разстояние между предните зъби на горната челюст, но може да възникне и на долната.

Диастемата може да бъде 2 вида – лъжливи и истински. Първите се формират в периода на смяна на млечните зъби с постоянни. В повечето случаи този дефект с течение на времето сам изчезва, но консултация със зъболекар е все пак задължителна.

Тъй като причините за поява на диастема могат да бъдат и по-сериозни.

Истинската диастема представлява аномалия на сформираната захапка, поради това няма да изчезне от само себе си.

Необходима ли е корекцията на този дефект? Отговорът на този въпрос зависи от вашето желание или това което смятате, че е най-добре за вашето дете.

Тази особеност не пречи на повечето хора. Но ако вие смятате, че диастемата е ваш недостатък – тя може да бъде коригирана с методите на съвременната стоматология.

Варианти за лечение

Изборът на метод на лечение зависи от причината, поради която се е сформирало пространството между предните зъби. В частност, ако фалшивата диастема при децата е предизвикана от това, че един или няколко зъба им растат настрани, то се използва ортодонтски апарат – скоби, гъвкави апарати, свалящи се пластини и др.

Това позволява за няколко месеца детето ви да се избави от този проблем. Използва се и методът на разширяване на зъбите чрез използването на специален материал. Предимството на тази методика е, че проблемът с разстоянието между предните зъби се решава бързо.