Описание

Дизартрия е състояние, при което човек трудно успява да контролира или координира поради слабост на мускулите, които използва при говорене. Състоянието често се характеризира с неясна или бавна реч, която може да бъде трудно разбираема от останалите хора.

Най-честите причини за състоянието са неврологични заболявания като мозъчен удар, тежка травма на главата, мозъчни тумори и заболявания, които причиняват парализа на лицето, езика или гърлото или мускулна слабост. Разстройство на речта може да се дължи и на употребата на някои лекарства.

Лечението се насочва към контролиране или излекуване на основната причина за речевото разстройство и ако то бъде ефективно, речевите възможности на засегнатия се подобряват.

Понякога се налага и терапия с логопед, като в повечето случаи говорните способности се подобряват. Ако състояние се дължи на прием на определени силни лекарства, то промяната на дозата или спирането им, ще спомогне за подобряване на говора на засегнатия човек.

Какви са симптомите?

Признаците и симптомите на речевото разстройство са различни в зависимост от основната причина и могат да се бъдат:
• Неясно говорене;
• Бавен темп на речта;
• Невъзможност за повишаване на интонацията на гласа и съвсем тих, подобен на шепот говор;
• Прекалено бързо говорене, което е трудно разбираемо;
• Носово, напрегнато или дрезгаво говорене;
• Неравномерен или анормален ритъм на говорене;
• Монотонна реч;
• Затруднена подвижност на езика или лицевите мускули;
• Изтичане на лиги от устата;

Кога трябва да се потърси лекарска помощ?

Речевото разстройство може да бъде признак на някакво заболяване. Потърсете лекарска помощ, ако почувствате внезапни и необясними изменения в способностите ви да говорите ясно.

Какви са причините?

Състоянието може да се дължи на затруднения при движението на мускулите на устата, лицето или горната част на дихателната система, които контролират речта. Много заболявания могат да станат причина за дизартрия например:

• Амиотрофична латерална склероза /АЛС или Болест на Лу Гериг/;
• Мозъчна травма;
• Мозъчен тумор;
• Церебрална парализа;
• Сериозно нараняване на главата;
• Болест на Хънтингтън;
• Множествена склероза;
• Мускулна дистрофия;
• Болест на Паркинсон;
• Сърдечен удар;
• Синдром на Гилен-Баре;
• Болест на Уилсън;
• Миастения гравис;

Някои лекарства като опиоиди също могат да причинят речевото разстройство.

Лечение на дизартрия

Лечението ще зависи от причината и от силата на клиничните изяви, както и от формата на речевото разстройство.

Лечението се съсредоточава върху излекуването на основното заболяване, което в повечето случаи води до подобряване на речевите възможности на засегнатия.

Ако при вас говорното разстройство се дължи на определени лекарства, консултирайте се с лекуващия ви лекар за промяна или прекратяването на терапията с тези терапия.

Речева и езикова терапия

В някои случаи се налага езикова и речева терапия, която ще спомогне за възвръщането на нормалната речеви възможности, както и за подобряване на гласовата комуникация.

Специалист-логопед може най-добре да определи степента на говорните нарушения и да разработи ефективен план за подобряване на говорните възможности.

След изготвянето му се преминава към неговото изпълнение, които се извършва със съдействието и подкрепата на логопеда. Логопедичната терапия може да включва упражнения за правилното изговаряне на думите, за укрепването на мускулите на лицето и за изграждането на умения за правилно дишане при говорене.

Логопедът може да препоръча и други методи за комуникация, ако езиковата и речевата терапия не са ефективни. Възможните начини за общуване са чрез жестове, визуални знаци или чрез подходящи компютърни програми.