Хлорът представлява химическо вещество, което се използва за предотвратяване на размножаването на бактериите във водата, както и за неутрализирането им в битови и промишлени отпадъци. Също се използва като съставка в доста от препаратите за почистване.

Хлорно отравяне може да се случи при поглъщане или вдишване на химическото вещество. То реагира с вода в и извън тялото като например с водата на храносмилателния тракт и се образува солна и хидрохлорна киселина. И двете вещества са силно отровни и токсични за човешкия организъм.

Въпреки че повечето сме запознати, че хлорът се използва за дезинфекция на водата в повечето обществени, инцидентите с хлорни отравяния се дължат на поглъщането на домакински препарати, а не на водата в обществените басейни.

По-долу са дадени няколко продукта, които често се използват в домакинствата за дезинфекция и съдържащи хлор:

• Меки почистващи препарати;
• Избелващи продукти като белина;
• Хлорни таблетки;

Какви са симптомите?

Хлорното отравяне може да предизвика симптоми по цялото тяло. Респираторните клинични изяви са затруднено дишане и събиране на вода в белите дробове. Проявите на отравяне на храносмилателната система са парене в устата, подуване и болки в гърлото, болки в стомаха и кръв в изпражненията.

Кръвоносната система също може да се увреди от прекомерното излагане на хлор. Симптомите на този проблем могат да се изразяват в промени в киселинните нива на кръвта. Излагането на хлор също може да стане причина за значително понижаване на кръвното налягане.

Хлорът може да предизвика сериозно увреждане на очите, които да се проявят като силно парене и дразнене. В най-лошия случай може да настъпи временна загуба на зрението. Излагането на хлор също може да увреди и кожата, което потенциално води до увреждане на тъканите, изгаряния и силно ѝ раздразване.

Лечение на отравяне с хлор

Трябва да потърсите незабавно медицинска помощ, ако вие или детето ви бъдете изложени на високи хлорни нива. Не се опитвайте да предизвиквате повръщане, освен ако не е ви указано от медицински специалист.

Ако случайно хлорът е попаднал в очите или върху кожата ви, изплакнете засегнатото място обилно с течаща вода в продължение на поне 15 минути.

Ако хлорът е погълнат случайно, веднага започнете да пиете мляко или вода, освен ако не се появят гадене и конвулсии.

Ако сте вдишали хлор, незабавно излезте на чист въздух. Отидете на най-високото възможно място, тъй като хлорът е по-тежък от въздуха.

Лекарите ще имат нужда от следната информация, ако сте се натровили с хлор, за да назначат най-ефективното лечение:

• Възраст;
• Тегло;
• Продуктът, който сте погълнали неволно;
• Какво количество сте погълнали;
• Продължителност на експозицията – тоест преди колко време сте погълнали или вдишали хлор.

След преценка на лекаря при приемането ви в болницата, ще бъдете вкарани в реанимация, където ще бъдат наблюдавани жизнените ви показатели – пулс, телесна температура, дихателна честота и кръвно налягане.

Лекарят може да препоръча прилагането на  активен въглен, течности венозно или кислород, ако се затруднявате да дишате. Това ще спомогне за облекчаване на симптомите и за изхвърлянето на хлора от тялото ви.

Превенция

Хлорното отравяне може да бъде предотвратено като се следват установените правила за работа с препарати, съдържащи хлор и избягване на поглъщането им. Всякакви продукти, съдържащи от химическото вещество трябва да се съхраняват в заключени помещения или шкафове, така че децата да нямат достъп до тях.