Агенцията по безопасност на храните обяви на сайта си, че ще наложи глоба на търговския обект, където е продадена пържолата с игла и което стана повод за голям скандал в медиите.

Агенцията по храните може да глоби до 5000 лв. търговския обект

От публикация в социалните мрежи се разрази истинска медийна буря, която наложи Областна дирекция по безопасност на храните София да се самосезира.

Експертите на агенцията и нейните териториални поделения са направили проверка по цялата верига, по която е преминала злополучната пържола - от производител на месото през преработващото предприятие до търговския обект.

От изготвените протоколи е видно, че пържолата всъщност се е предлагала като прясно охладено месо и съответно не е подлежала на допълнителна обработка, което би наложило употребата на игли.

И експертите стигат до заключението, че най-вероятно тази игла е останала от самото животно при третиране още докато е било в животновъдната ферма. В кланицата по всяка вероятност не са я видели и така е стигнала до търговския обект.

Разразилият се медиен скандал наложи намесата на Агенцията по безопасност на храните, но дали съставеният акт за установяване на административно нарушение има основание е съвсем отделен въпрос.

Справедливо да ли е да бъде глобен търговският обект за пържолата с игла

Дали може на търговски обект, който предлага на хранителни стоки на крайни потребители да се вмени като задължение да отговаря за съдържанието, което има вътре в тях.

Това е въпрос, чийто отговор най-вероятно ще се установи при евентуално обжалване на Наказателното постановление, което трябва да издаде директора на Областна дирекция по безопасност на храните.

Пържолата е пристигнала в магазина опакована и съответно търговецът няма как да е възможно да проверява отделно всяка бройка дали не съдържа игли или други предмети, освен разбира се, ако не се докаже, че се е виждала.

В Закона за храните се предвиждат най-различни по размер имуществени санкции, като за нарушение от подобен тип по преценка на административно-наказващия орган – съответният директор, могат да достигнат до 5000-10000 лева.

След като ще глобяват търговеца, който при обжалване ще опита да се защити с това, че няма как да проверява всяка пържола или всяка стока, която приема какво съдържа, е може би добре да се предвиди санкция и за кланицата. Мястото, където месото е разфасовано и вероятността иглата да бъде забелязана е най-голяма.