Социалната изолация и монотонност на ежедневието е възможно да водят до намаляване на размерите на определени части на главния мозък.

Мозъкът се свива при продължителна социална изолация

Това предположение изказаха учените, които изследвали участници в полярна експедиция с доста голяма продължителност.

Учените два пъти правят ЯМР на главния мозък на 9 от членовете на експедиция в Антарктика, която е с продължителност 14 месеца – преди и след нея.

Установява се, че определени структури на мозъка на полярните изследователи за това време намаляват размерите си.

Значително по-малък става хипокампът – участък на мозъка, който отговаря за някои видове памет и за обработката на нова информация. 

Авторите на изследването предполагат, че причина за това са условията, в които се оказват участниците в експедицията – работа на изолирана изследователска станция дълго време и контакти с само с няколко души.

Те смятат, че главния мозък не получава достатъчно от определен вид стимулация.

Александър Стан от клиника в Берлин, съавтор на изследването, отбелязва, че тези изменения намаляват способностите на участниците за обработка на емоции и взаимодействие с други хора. Хипокампът е изключително важен за тези процеси.

Еднаквото обкръжение води до деградация на мозъка

Като увод към своята статия, авторите посочват, че монотонното обкръжение и социалната изолация оказват вредно въздействие на главния мозък в експерименти с животни.

И по-точно, при мъжки мишки под действието на тези фактори се понижава способността им за генериране на нови неврони.

Учените подчертават, че тези данни следва да се интерпретират с повишено внимание, тъй като изследването е с малък брой участници и не позволява с точност да се твърди кои точно фактори са повлияли на тези резултати.

Един от факторите, които би могъл да доведе до подобен ефект, е продължителното въздействие на студа. Това може да е начин за адаптация към новата среда.

Мозъкът е един от най-гъвкавите органи и след като няма нужда да се комуникира с много хора, хипокампът намалява размерите си.

Не е изключено няколко месеца след завръщане от експедицията и възобновяване на общуването с повече хора размерите му да се връщат към предишните.