Учени от Университета на Орегон не откриха доказателства за значимо въздействие на безжичната технология за пренасяне на данни от 5-то поколение върху здравето на живите организми.

Рибката данио перфектен модел за оценка на въздействието

Технологията 5G започна да се разпространява по цял свят едва миналата година. Немалка част от населението в държавите, където започна поставянето на 5G антени, ги обвини в разпространение на вредно за здравето радиочестотно излъчване.

През тази година се появиха обвинения към 5G в разпространението на коронавируса SARS-CoV-2 и пандемията COVID-19.

В своите експерименти учените използвали популярен модел за изследвания, това е рибката данио, които често се използват като обекти за изучаване на взаимодействието между екологичните стресови фактори и живите биологични системи, например, с човека.

Рибките данио и човекът имат значително сходство на генно ниво и по отношение на редица процеси.

Резултатите от изследването върху рибките данио могат да бъдат приложими за хората.

Ембриони на рибките данио били изложени на 5G в продължение на 2 дни с честота от 3,5Ghz. Такава честота се използва обикновено от мрежовите телефони с подкрепа на 5G.

Незначително въздействие на радиочестотното излъчване

За времето на експеримента и през следващите дни не се установява съществено влияние на 5G върху развитието на ембрионите, тяхната смъртност, поява на бял свят и основни поведенчески реакции.

Само един от тестовете показал възможно незначително въздействие върху радиочестотното излъчване върху рибките данио – тест, който измерва реакцията на внезапен звук.

Учените планират да продължат експериментите с по-високи радиочестоти, за да не изостават от бързо развиващите се индустрии на мобилните телефони.

Съмненията по повод безопасността на 5G технологиите не подминаха и нашата страна, дори се стигна до там, че кметът на община Русе изпрати писмо, което публикува в социалните мрежи до мобилните оператори дали се изгражда такава мрежа на ръководената от него община.

Реакцията на повечето потребители беше подигравателна към кмета и мненията бяха в посока, че у нас сме все още доста далеч от изграждането на такава мрежа и как може да пита неща, които са повече от очевидни и явни.