При жените, които са пострадали от домашно насилие, значително се повишава рискът от смърт и вероятността от захарен диабет и сърдечно-съдови заболявания.

При домашно насилие здравето на жертвите се влошава

Това показва ново изследване, публикувано в Списанието на американската кардиологична асоциация.

Домашното насилие може да включва посегателства от физически, сексуален и емоционален характер. Това е доста разпространен феномен – според изчисленията, жертвите на домашно насилие по света са 1/3 от жените.

Авторите на новото изследване използвали данни от британски лекари в периода от 1995 до 2017 г. Установени били медицински данни на 18547 жени, които били подложени на домашно насилие.

Учените сравнили заболеваемостта и смъртността с аналогични показатели на жените, които не са се сблъсквали с домашно насилие.

Установява се, че при жените, които са подложени на домашно насилие, рискът от развитие на сърдечно-съдови заболявания е с 31% по-висок, от захарен диабет тип 2 – с 51% в сравнение с участниците от контролната група.

Вероятността от настъпване на смърт при тях била с 44% по-висока. Но тези данни е възможно да са занижени, твърдят учените.

В изследването взели участие сравнително млади жени, затова смъртните случаи в обхванатия от проучването период били по-малко.

Какви са причините за влошаване на здравето при домашно насилие

Абсолютният риск от настъпване на смърт сред участниците в изследването бил 6 на 1000 за жени, които са преживели домашно насилие, и 3,1 на 1000 при тези, които не са се сблъсквали с такова.

Авторите отбелязват, че сред участниците в изследването жените, станали жертви на домашно насилие били много по-малко, отколкото в реалния живот.

При отчитане на разпространението на домашното насилие, най-вероятно съществува и бремето и на сърдечно-съдовите заболявания.

Макар и изследването да не дава отговор защо съществува такава връзка, се предполага, че това е свързано с остър и хроничен стрес. Освен това домашното насилие може да е свързано с други фактори – непълноценно хранене, употреба на алкохол и цигари.

Не при всяка жена станала жертва на домашно насилие се развиват хронични заболявания. Към настоящия момент не се разбира какъв е ефектът – физически и психологически от домашното насилие.