Сред аномалиите на матката двурогостта се явява най-често срещаната, но като цяло се диагностицира само при 0.1-0.5% от жените.

Образуването на двурога матка е свързано с нарушения във вътреутробното развитие.

Патологията се развива поради непълното сливане на Мюлеровите канали в 10-14 седмица на ембриогенезата, което води до разделянето на разделянето на маточната кухина на две ниши.

Често при двурогата матка има една шийка и едно влагалище, но е възможно удвояване на шийката и наличие на непълна влагалищна преграда. Единият рог на матката с двурога форма може да бъде зачатъчен /рудиментарен/.

В случай на имплантиране на яйцеклетката в рудиментарния рог бременността протича като извънматочна с разкъсване на рога и интраперитонеално кървене.

В други случаи двата рога са развити правилно и във всеки от тях могат да протекат пълноценни маточни цикли и да настъпи бременност, която да завърши с раждане.

Двурога матка - Какви са симптомите

Наличието на двурогост на матката е възможно и да не съпровожда от значителни клинични изяви. Понякога се наблюдава алгодисменорея и маточни кръвотечения.

Често жените с тази аномалия преживяват спонтанни аборти или страдат от безплодие. Въпреки това не е изключено, бременността и раждането да преминат без усложнения.

При двурогост на матката бременността обикновено се развива в един от наличните рогове, а в редки случаи едновременно и в двата рога.

Бременността при такава аномалия на матката често е съпроводена с повишен риск от загубването ѝ, поради което изисква внимателно лекарско наблюдение.

Спонтанните аборти при матка с двурога форма обикновено се случват през първия триместър, тъй като ръстът на ембриона препятства нормалното кръвоснабдяване, което води до намаляване на обема на вътрешната кухина на маточния рог.

Освен това при двурогост на матката често възникват аномалии на местоположението на плацентата – плацента превия или необичайно ниско разположение, което обуславя преждевременно отлепване и анормално кървене през бременността.

Наличието на матка с двурога форма увеличава вероятността от истмикоцервикална недостатъчност, седалищно предлежание на плода, преждевременно раждане и нарушения на съкратителната активност на мускулите на матката и от следродово кръвотечение.

При косо или напречно предлежание на плода е показно извършването на цезарово сечение.

Лечение на двурога матка

Хирургия се прилага само в случай на повтарящи се спонтанни аборти /2-3 пъти подред загуба на бременност / или безплодие.

Целта на операцията е възстановяването единната пълноценна маточна кухина.

Най-често в оперативната гинекология се прибягва до екстирпация на рудиментария рог или премахване на преградата, разделяща кухината.

Стандартната хирургична интервенция при двурогост на матката е операция на Щрасман, която се състои в лапаротомия, дисекция на маточното дъно с напречен разрез, впоследствие се извършва ексцизия на средната преграда, като впоследствие се поставя мрежа на лигавицата на матката.

Освен това, хирургичната корекция на матка с двурога форма може да се извърши с прилагането на методите на хистероскопията.

След оперативното възстановяване на единната маточна кухина, се поставя вътрематочно устройство за период 6-8 месеца.

Прогноза

Когато капацитетът на деформираната матка е достатъчен изнасянето на плода и раждането преминават без усложнения.

При по-силно изразено раздвояване на маточната кухина се увеличава риска от спонтанен аборт или преждевременно раждане.

Целта на особено детайлното наблюдение на бременността при жени с двурогост на матката има за цел предотвратяване на спонтанен аборт, истмикоцервикална недостатъчност и кръвотечение.

При възникване на опасност от прекъсване на бременността в по-късните етапи – след 26-28 гестационна седмица, се извършва цезарово сечение, за да се запази плода.

При изнасянето на плода, въпросът за родоразрешението се решава като се предвид различни фактори като положение и предлежание на плода, съпътстващи патологии на бременната.

След хирургичната корекция на двурогостта на матката рискът от спонтанен аборт се понижава от 90 на 30%.