При седловидна матка на външната повърхност на дъното на органа образува лека вдлъбнатина под формата на седло.

В гинекологията от общия брой на аномалии на матката на седливидната се падат около 23% от случаите.

Степента на разделяне на дъното на матката на два рога може да бъде различно: разширяване на напречния размер, сплескване на дъното, леко разминаване на дъното на двата рога.

Във всички случаи формата на матката при напречен разрез прилича на седло.

Какви са симптомите?

До настъпване на бременност за наличие на седловидна матка е възможно и да не предполага.

Незначителна седловидна деформация на дъното на матката не възпрепятства настъпването на бременност, не създава усложнения при нарастването на плода и при раждането.

При по-силно изразени изменения може да възникне опасност от спонтанни аборти, патология на плацентата – ниско или странично разположение, плацента превия или преждевременно отлепване, напречно или седалищно предлежание на плода и преждевременно раждане.

В процеса на раждане матката със седловидна форма може да бъде фактор за анормално протичане на родовата дейност – слабост или липса на координация.

Нерядко при седловидна форма на матката в акушерството се прибягва до цезарово сечение. Анатомичната и функционалната непълноценност може да предизвика следродилна хеморагия.

При липса на адекватно наблюдение по време на бременността се увеличава риска от перинатална смъртност. В случаите на тежка деформация на маточното дъно, може да се наблюдава първично безплодие.

Какви са причините?

Седловидната деформация на матката се образува в периода между 10-14 седмица от ембриогенезата в процеса на сливане на мезонефралните каналчета.

В етапа на ембрионалното развитие маточната кухина първоначално представлява две маточно-влагалищни кухини, разделени по средата от сагитална преграда.

Към момента на раждането на плода от женски пол преградата постепенно се резорбира, тоест изначално двурогата матка приема първоначално седловидна форма, а впоследствие и нормалната – крушовидна, еднокухинна.

В случаите на незавършване на процесите на формирането на матката към момента на раждането на момичето се запазва вдлъбнатината в областта на маточното дъно, което води до вродената деформация на матката.

Освен разделянето на дъното при седловидната форма на матка, винаги се наблюдава и цялостно разширяване на органа.

Причините за дисембриогенезата и формирането на седловидната матка могат да бъдат различни неблагоприятни фактори, нарушаващи правилното формиране на органите по време на бременността: интоксикация на майката /алкохолна, никотинова, наркотична, лекарствена, химическа/, авитаминоза, стрес, ендокринопатии /тиреотоксикоза, захарен диабет/ и сърдечни пороци.

Изключително неблагоприятно въздействие върху органогенезата оказват инфекциозните заболявания по време на бременността – морбили, грип, рубеола, сифилис, токсоплазмоза и др.

Възможно е да способстват за формиране на дефекти във формата на матката протичането на бременността при условия на токсикоза и на хронична хипоксия на плода.

Лечение на седловидна матка

Хирургия се прилага само при невъзможност за зачеване и при отсъствие на други причини за това или многократни спонтанни аборти.

Реконструкцията на матката често се извършва при хистероскопия по естествен път без разрези.След коригирането на вродения порок шансовете за нормалното протичане на бременност се увеличават десетократно.

Пациентките със седловидна форма на матката трябва да бъдат внимателно наблюдавани от акушер-гинеколог през първия триместър на бременността, да следват всички дадени им препоръки, а при поява и на минимални отклонения е задължителна незабавна хоспитализация.