Какво е ебола хемарогична треска?

Ебола хеморагична треска или Ебола е тежко, често фатално заболяване при хората и приматите – маймуни, горили и шимпанзета.

То се причинява от инфекция с вируса от семейство Filoviridae, род Ебола вирус. Когато възникне инфекция симптомите обикновено започват внезапно.

Първите видове на вируса са били са открити през 1976 на територията на днешната Демократична Република Конго в близост до река Ебола. От тогава епидемични огнища на вируса се появяват епизодично.

Идентифицирани са 5 подвида на вируса. Четири от тях причиняват заболяване при хората - Zaireebolavirus, TaïForestebolavirus, Bundibugyoebolavirus. 5-тият вид Restonebolavirus не причинява заболяване при хората, а само при приматите.

Резервоарният паратеничен гостоприемник на вируса в природата продължава да бъде неизвестен. Въпреки това въз основа на наличните доказателства и естеството на подобни вируси, учените са на мнение, че е вирусът е зоонотичен и основен негов източник са прилепите. 4 от 5-те подтипа на вируса, причиняват епидемични взривове в местообитанията на резервоарният паратеничен гостоприемник в Африка.

Какви са симптомите?

Симптомите обикновено се появяват внезапно между 2-21 дни след излагането на вируса, обикновено инкубационният период е между 8-10 дни. Най-характерните симптоми са:

 • Треска;
 • Главоболие;
 • Ставни и мускулни болки;
 • Отпадналост;
 • Повръщане и болки в стомаха;
 • Липса на апетит;

Някои от заразените могат да развият и други симптоми:

 • Обриви;
 • Очите им да се зачервят;
 • Гърлото им да се възпали;
 • Болки в гърдите;
 • Затруднено дишане;
 • Затруднено преглъщане;
 • Вътрешни и външни кръвоизливи, особено чести са кръвоизливите в ушите;

Някои, които се разболяват от Еболахеморагична треска успяват да се възстановят. В други случаи обаче това не се случва. Причината затова все още не е напълно изяснена.

Въпреки това е известно, че хората, които умират от инфекцията не са успели да формират солиден имунен отговор на вируса преди настъпването на смъртта им.

Към настоящият момент в Африка настъпва при около 60 % от заболелите от този вид хеморагична треска.

Смята се, че ако не се вземат мерките за контрол на епидемичните огнища този процент може да нарасне до 90 % от инфектираните.

Лечение на Ебола хеморагична треса

Конвенционалното лечение се ограничава до поддържаща терапия. Тя се състои в:

 • Балансиране на течностите и електролитите в организма на болния;
 • Поддържането на необходимите нива на концентрация на кислород в кръвта и постоянно наблюдение на кръвното налягане. Може да се наложи поставянето на кислородна маска. Ако дишането бъде затруднено и болният не може да осигури достатъчно количество кислород, за да функционират нормално органите му.
 • Лечение на всякакви инфекции, които усложняват състоянието на болния;

Навременното лечение е важно, но представлява сериозно предизвикателство, тъй като заболяването трудно се диагностицира клинично в ранните стадии на инфекцията.

Първоначалните симптоми като главоболие и повишена температура са неспецифични за инфекция с ебола вируси и затова е много трудно поставянето на диагноза в този начален момент.

Ако все пак човек смята, че усеща ранните симптоми на инфекцията с вируса.И има основания да смята, че е бил заразен, то тогава той трябва да изолиран и да бъдат предупредени санитарните власти. Поддържащата терапия може да продължи с подходящо защитно облекло, докато проби от болни се изследват за наличие на инфекция.

Доказано е, че рекомбинантно човешко моноклонално антитяло директно, насочено срещу вируса на ебола, притежава неутрализиращо за него действие. Това неутрализиращо антитяло може да бъде полезно при разработването на ваксина или като пасивно профилактично средство.

Експериментални начини на лечение са тествани и са доказани като ефективни при животни, но не са тествани върху хора.

През 1995 година е бил направен следния експеримент в Демократична Република Конго на 8 души с поставена диагноза инфекция с ебола вируса била прелята кръв, дарена от 5 души, които са се излекували от инфекцията.

В кръвта на оздравелите нямало антигени на ебола вируса, а съдържала само антитела срещу него. Антигени на вируса имало при всички 8 болни преди кръвопреливането.

Всичко 8 болни са имали клинични симптоми- били са с тежка астения и 2-ма от тях са били изпаднали в кома в резултат на прогресирането на заболяването.

Само един от тези 8 души умират след това, което е значително по-малко в сравнение с 60 до 80 % от случаите без преливане на кръв, съдържаща антитела.

Предпазване от Ебола хеморагична треска

За да се предпазим от ЕХТ и да предотвратим нейното разпространение, са необходими редица мерки и предосторожности.

Първо и най-важно, трябва да поддържаме строги стандарти на хигиена. Редовното и правилно измиване на ръцете със сапун и топла вода е от съществено значение.

Използването на антисептични препарати за ръце може също да бъде полезно, особено ако няма достъп до вода и сапун. Трябва да се избягва директният контакт с кръв, секрети и други биологични течности на инфектирани хора и животни.

Друга важна мярка за предпазване от ЕХТ е носенето на защитни облекла и оборудване, когато се работи с потенциално инфектирани пациенти или животни. Това включва защитни ръкавици, защитни очила или лицеви щитове, маски и защитни противохимически костюми.

Всички тези предпазни мерки трябва да се използват стриктно според указанията на здравните организации и специалистите по инфекциозни болести.

Също така, трябва да се избягва пряк контакт с труповете на починали от ЕХТ лица и животни. Погребването на смъртните останки следва да се извършва със специални процедури и оборудване, за да се предотврати разпространението на вируса.

Ваксинацията срещу Ебола също може да предостави защита, но за съжаление, все още не съществува универсално одобрено лечение или ваксина за всички видове ЕХТ. Трябва да се консултираме с медицински специалисти и следваме техните съвети за ваксиниране и лечение.

И най-важното, информацията за ЕХТ и нейните симптоми трябва да бъде разпространявана широко, за да се осведомят хората и да се предотврати паника.

Отговорното съобщаване и обмен на информация с официални здравни инстанции е ключова част от усилията за справяне с този сериозен здравен риск.

В заключение, предпазването от Ебола хеморагична треса изисква строги хигиенни практики, използване на защитно облекло и оборудване, ваксиниране (ако е налична), и информираност на обществото.

Това е от съществено значение за предотвратяване на разпространението на този опасен вирус и спасяване на животи.

Важно е също да се подчертае, че наличието на бързи тестове и лабораторни анализи за Ебола може да помогне при ранното откриване и контрол на заразените лица, предотвратявайки така евентуално разпространение.