27 май по света се отбелязва Международния ден на множествената склероза. По данни на Световната здравна организация сред неврологичните заболявания множествената /МС/ е най-разпространената причина за нетрудоспособност сред младите хора.

Интересно е, че още преди 20 години лекарите бяха убедени, че МС се развива само при хора в зряла възраст. Но сега заболяването се открива и при деца. За тази и за другите особености на МС ще ви разкажем в настоящата статия.

Какво представлява множествената склероза?

МС е автоимунно заболяване, засягащо централната нервна система.

Защо то се среща по-често при жени?

За съжаление, нежната половина от човечеството е изначално по-предразположена към автоимунни заболявания. В случая с МС съотношението на мъжете и жените с дадената диагноза е 2 към 3.

Причините за това обстоятелство не са до край изучено. Възможно е това да е свързано с по-голямото количество хормонални и имунни промени в женския организъм – фазите на месечния цикъл, бременност и раждане.

Също не е изключено отговорът да се крие в генетичните особености или пък вируси, които така или иначе изменят имунитетът на всеки човек, по-често атакуват именно жени.

Заболяването засяга и млади и стари. С какво е свързано това възрастово разпространение?

МС е възможно да се развие практически във всяка възраст, описани са случаи на откриване на достоверна множествена склероза както в първите години от живота, така и на възраст след 60 години.

Но пикът на заболеваемостта се пада на най-активната част от човешкия живот както по отношение на кариерата, така и спрямо личния живот – между 20-тата и 40-тата година. На въпросът защо именно тази възрастова категория е в зоната на най-голям рис, отговор се опитват да намерят невроимунолозите.

Рискът от заболяването е обусловен и географския регион и от расовата принадлежност. Какви са рисковете за българите?

България се отнася към страните със среден риск от заболеваемост от МС, тоест до 50 случая на 100 хиляди души население. През последните години се наблюдава тенденция към ръст на болните с такава диагноза.

Но това най-вероятно се дължи на улеснения достъп до медицинска помощ сред по-широки слоеве от населението. Рискът от заболявания е по-висок сред представителите на европеидната раса.

Според някои изследвания – рискът от това заболяване е много по-висок при хора, които живеят в близост до големи промишлени предприятия.

Достоверната причина за възникването на МС към настоящия момент е неизвестна. Какви са обаче теориите?

Съществуват множество теории – генетична, вирусна, хормонална, сърдечно-съдова, разглеждат се и фактори на околната среда, начин на живот, наличие на домашни любимци. Водеща сред изследователите към настоящия момент е вирусната теория, която се реализира на фона на генетична предразположеност.

Защо много трудно се поставя диагнозата МС?

Съществуват няколко причини. На първо място, това е разнообразието от неврологични симптоми, които са всеки пациент са индивидуални.

На второ място, някои заболявания са неразличими от множествената склероза клинично, а някои не се различават по резултатите от допълнителните методи за изследване, например при ЯМР – ядрено-магнитен резонанс или магнитно-резонансна томография.

На трето място, към настоящия момент няма метод за диагностика, който с абсолютна сигурност да потвърди или изключи МС, дори сравнително доскоро използваното определяне на специфични антитела в гръбначно-мозъчната течност дава неверни положителни или обратно неверни отрицателни резултати.