Диагностичният метод, който се нарича електрокохлерография, измерва електрическите потенциали, възпроизвеждани от вътрешното ухо по време на преминаване на звуковите колебания.

Тази процедура е актуална при определяне на излишното количество течност в кухината на вътрешното ухо. И по-точно процедурата се провежда:

• Влошаване на слуха;
• При поява на шум и звънене в ушите;
• При усещане на някакво запушване в ушите;

За изследване се използва специална апаратура, а тестването продължава от 40 минути до час и половина.

Показания за провеждане

Основание за провеждане на електрокохлерография са следните ситуации:

• Пристъпообразен световъртеж, повтарящ се на фона на шум или звън в ушите, понижена слухова функция;
• Сенсоневрално влошаване на слуха в едното ухо;
• Запушване или чувство за стискане в ухото, които не реагират на провеждането на импедансометрия;
• Периодичен световъртеж, неуверено походка;
• Диагностика на болест на Мениер;
• Контрол на динамиката на лечението на заболяванията на ушите;

Много често този метод за диагностика за провежда в педиатрията, за определяне на слухов праг и за други цели:

• При оценка на слуха при деца с повишена възбудимост на ЦНС;
• Диференциална диагностика на невросензорна и кондуктивна глухота;

Противопоказания

Обикновено няма противопоказания и усложнения. При наличие на алергия у пациента към местни обезболяващи препарати, използвани по време на процедурата, но често има възможност да се заменят с по-безопасни средства.

По време на изследванията пациентът може да изпитва лек дискомфорт и неприятни усещания в органите на слуха. Но тези симптоми минават безследно веднага след приключване на процедурата.

Подготовка

Преди процедурата лекарят провежда отоскопия – преглед на ушните проходи. За тази цел се използват фенер и рефлектор, който отразява лъчите в кухината на изследваното ухо.

Ако е необходимо, се провежда почистване на ушната мида и проходите от остатъци от ушна кал. Тъпанчето се овлажнява с изотоничен разтвор на натриев хлорид.

Други специални мероприятия за подготовка на провеждането на процедурата електрокохлерография няма. След провеждането на тестването пациентът може да си отиде у дома.

Изследването при малки деца може да се проведе с използването на пълна упойка.

Това следва да се има предвид от родителите – преди да го заведат на процедурата, е необходимо да се обсъдят въпросите за подготовката на детето с анестезиолог и лекарят, който ще извърши диагностиката.

Електрокохлеография – как се провежда?

Преди процедурата пациента влиза в звукоизолирано помещение и се слага да легне така, че изследваното ухо да се окаже нагоре.

Под лекарско наблюдение с помощта на отомикроскоп се въвежда специален електрод, който се прикрепва с фиксатор, разположен към микрофона.

Вторият електрод, предназначен за заземяване, се поставя на нивото на седмия шиен прешлен, а отрицателният електрод – на нивото на контралатералния мастоиден израстък.

Обикновено процедурата предполага използването посребрени електроди, пълни с електропроводима маса. След закрепването на електроди предава електрически импулси под формата на кратки акустични тонови и звукове с различна честота.

Пациентът се предупреждава, че у него ще се появят специфични усещания след контакта на тъпанчето с електроди, като трябва веднага да се съобщи на лекаря какви усещания са се появили.

Въз основа на тези данни, а също и на резултатите, получени под формата на графика на амплитуди и потенциали, лекарят може впоследствие да постави правилната диагноза.

Подложилият се на изследването може да се върне у дома веднага след приключване на процедурата.