Електромиографията / ЕМГ / е диагностика на биоелектричните потенциали в мускулите при възбуждане – съкращение, мускулните влакна.

Днес изследването се извършва с електромиограф, представляващ компютърна система, която записва биопотенциалите, усилва ги, пресмята амплитудата, честотата и продължителност на латентните периоди, понижава „шумовете“, извършва стимулация и анализ.

Регистрацията на потенциалите се извършва с помощта на надкожни или иглени електроди.

Впоследствие сигналът се усилва, обработва се електромиографът и се предава на устройство за визуализация – или осцилограф за запис на хартия или магнитен носител – записва се електромиограма.

Оценява се амплитудата за колебания на потенциала на мускулите.

Работата на мускулите зависи от качеството на самите мускулни влакна и от потенциалната работа на нервите, които провеждат нервните импулси от гръбначния и главен мозък.

По нарушението на електрическата активност на мускулите може да се съди за наличието на заболяване с патологии на мускулната тъкан, определяне на причината за парализата на мускулите, тяхното потръпване.

Методът за диагностика е безвреден. Може да има незначителна болезненост в мястото на въвеждане на игления електрод.

Показания за електромиография / ЕМГ /

• Оплаквания за болки и слабост в мускулите, отслабване на мускулите, спазми, мускулни потръпвания и мускулни конвулсии;
• Подозрения за миопатии, миастении, миотония, амиотрофична латерална склероза, есенциален тремор, Паркисонен синдром, множествена склероза;
• Травми на периферните нерви и сплитове, увреждане на коренчетата на нервите при дегенеративно-дистрофична патология на гръбнака, невропатия на лицевия нерв, полиневропатии, полиомиозит, тунелни синдроми;
• За оценка на функционалното състояние в динамика и ефективността на лечението;
• Локалната миография се извършва за точното въвеждане на ботокс в спастичните мускулни влакна;

Как се провежда ЕМГ?

Не е препоръчително да се извършва след прием на препарати – миорелаксанти, антихолинергетици и физиотерапевтични процедури, тютюнопушене и употреба на кофеин – шоколад, кафе, чай, кола.

Ако имате кардиостимулатор, приемате антикоагуланти, то това задължително трябва да се съобщи на лекаря, който ще извърши процедурата.

Изследването се извършва в отпуснато състояние – легнало или седнало. Първоначално се снемат потенциалите в състояние на покой, след това при леко напрежение на мускулите.

Надкожните електроди записват общите показания от мускулите, иглените се въвеждат в различните участъци от мускулите, различните мускули.

При изследването се използва електрическа стимулация на мускулите. Електродите над кожата – това са двойни метални пластини с размер до 10.5 мм, които се поставят на разстояние 20-25 мм един от друг.

За електростимулация се използват повърхностни стимулиращи електроди. Изследват се симетричните мускули, функционално свързани помежду си, при максимално напрежение.

В зависимост от целите на изследването процедурата може да продължи от 15 минути до час.
В покой, при максимално отпускане биопотенциали не се регистрират.

Разшифроване на ЕМГ

В началото на мускулното съкращение се появяват осцилации с амплитуди 100-150 мкВ, при максимално съкращение – 1000-3000 мкВ /в зависимост от възрастта на човек, неговото физическо развитие/.

При първично мускулно заболяване – миозити, прогресиращи мускулни дистрофии се регистрира понижаване на амплитудата на осцилацията.

Понижаването на амплитудата корелира съответно със степента на засягане на мускулите – в тежките случаи до 20-150 мкВ при максимална възбуда, а при бавно прогресиращо протичане на заболяването и в началните стадии – до 500 мкВ .

При локално ЕМГ се регистрира нормален общ брой потенциали на действие, но амплитудата и продължителността им са понижени. Това е свързано с намаляване на количеството потенциални нормални мускулни влакна.