Редовните упражнения не само положително влияят на фигурата и на здравето, но и помагат за подобряване на умствените способности.

Освен това бягането може да отложи стареенето и да ни защити от заболявания, обусловени от напредването на възрастта.

Човек е създаден да бяга

Еволюцията не е предполагала, че ние ще започнем да водим заседнал начин на живот. Нашите предци е трябвало да се движат, за да търсят храна, те не са можели просто да си я поръчат по телефона.

Бягането по време на лов и търсене на прехрана, принудително гладуване при недостиг на храна – в процеса на еволюция човешкото тяло се е сблъсквало с тези проблеми.

В сравнение с други бозайници, хората не са добри спринтьори. Бързото бягане изисква при човек 2 пъти повече енергия, отколкото при други бозайници с подобен размер.

Но, разликата е, че хората са много издръжливи бегачи, способни са да бягат много километри, използвайки анаеробния си метаболизъм.

Сред приматите бягането за издръжливост владеят само хората. Тази способност рядко се среща дори при четириногите. Това е наше еволюционно предимство.

Бягането помагало на нашите предци да хванат дивеч и да се съревновават с евентуалните нападатели. Бягането и ходенето за издръжливост също помагали за изминаването на големи разстояния.

В процеса на еволюция човешкото тяло променило своята форма и физиология, адаптирайки се към тези натоварвания. Може да се каже, че сме създадени за бягане.

Предимствата на бягането за съвременния човек

Днес бягането за издръжливост не е от критична важност за оцеляването на човека, но много хора продължават за поддържане на добра форма и на добро здравословно състояние.

Редовните упражнения понижават риска от възникване на диабет, на сърдечно-съдовите заболявания, инсулт и рак. Освен това постоянните аеробните натоварвания могат да подобрят работата на мозъка и препятстват обусловените от напредването на възрастта заболявания.

Бягането подобрява настроението и когнитивните функции. По-активната циркулация в периферните тъкани стимулира невропластичността и съпротивлението стреса на клетъчно ниво.

Разходът на енергия по време на физически упражнения кара мозъка да работи на пика на своите възможности.

Упражненията и стареенето

Влиянието на физическите упражнения за продължителността на живота – предмет на постоянните спорове. Неотдавнашните данни показват, че редовните аеробни упражнения увеличават продължителността на живота и забавят стареенето.

Отличителната черта на стареенето е окислителният стрес. В теорията за стареенето и съпътстващите заболявания се предизвикват от вредата, която нанасят на клетките свободните радикали, а също и с невъзможността да компенсират тази вреда с помощта на антиоксиданти.

Окислителният стрес вътре в митохондриите създават порочен кръг – увредените митохондрии създават повече реактивни форми на кислород, които само увеличават уврежданията.

Съгласно тази теория, увеличаването на количеството на антиоксидантите помага за задържане стареенето и възрастовите заболявания.

Упражненията и когнитивните функции

Упражненията подобряват функционалните възможности на мозъка, въздействайки на синапсите и нервните стволови клетки.

Синаптичната пластичност – това са изменения, които протичат в количество, структурите и функционалността на синапсите в отговор на измененията на заобикалящата среда, сред които са интелектуалните упражнения, физическото натоварване и дори травми и увреждания на мозъка.

Смята се, че синаптичната пластичност има определящо значение за запазване на когнитивните функции. Пластичността се запазва през целия живот, и вие можете да я увеличите с помощта на упражнения.