Как може незабележимо да се променя мнението на потребителите на най-популярната социална мрежа и най-голямата търсачка, като им се показват внимателно подбрани новости?

Днес е трудно да си представим живота без информационни технологии. Но фактът, че написани от някого програми влияят на нашите решения предизвиква все повече безпокойство.

А едва до неотдавна, освен всичко останало – това ни изглеждаше като остатък от миналото – едни хора, които не познаваме подбират за нас съобщения за събитията, решавайки какво е достойно за нашето внимание и какво не.

Както се оказва, за подбор на новините, които виждат или не виждат потребителите, Фейсбук използват екип от редактори.
И колкото и да парадоксално от гледна точка на хора, свикнали да се оплакват от това, че вече машините управляват хората, проблемът в тази ситуация с реални редактори се състои именно в липса на прозрачен алгоритъм.

Най-противоречивото обвинение е, че подборът на най-актуалните теми на сайта имат антиконсервативна насоченост, докато на консервативните новини и мнения не се отделя достатъчно внимание.

В този случай са важни не само ръчната селекция на новините и идеологическата превзетост, колкото факта, че най-влиятелната платформа за обмен на информация може по свое усмотрение да избира какво ще виждат потребителите.

Фейсбук и подобните на него ресурси са способни да филтрират новините и информацията, използвайки обобщаващи заглавия подобно на „популярни новини“ или критерии от рода на „актуално“, същевременно ние като потребители и понятие си нямаме как се случва процесът на подбор.

А това е много важно, тъй като дори незначителното изменение на начина на изобразяване на информацията влияе на нашето поведение.

За да разберем как е възможно това, ще разгледаме изобретението на психолозите, изучаващи поведението на човека, като технологията на подтикването, които широко се използват от правителствата и организациите по целия свят.

Заключава се в това, че незабележимо се подсказва на човека как следва да се държи.

Показателен пример може да послужи презумпцията за съгласие на донорство на органите. И означава, че за вземане на органи се изисква не наличие на съгласие на човека, а липса на писмен отказ.

Една такава презумпция е достатъчна да се увеличи съществено количеството на донорите.

Какво му е лошото на това? Например, критика на тази технология е, че лишава хората от възможност за информиран избор.

Целта на подтикването се заключава не в това да се обясни един или друг въпрос и да се изгради политика по волята на народа, а да се приведе волята на народа в съответствие с нужната политика.

Как тази технология се използва в цифровия свят?

Изследвайки онлайн пространството, ние постоянно се сблъскваме с необходимост от избор – това какво да купим, и в това какво да вярваме.

И специалистите в областта на информационните технологии могат напълно да повлияят на вземаните от нас решения.
Следва да се признае, че с филтрацията на сведенията греши не само Фейсбук.

Трябва да имаме предвид, че целите на разработчиците на технологиите, които използваме, се различават от нашите собствени.

И не е важно кой изпълнява ролята на посредник – човек или алгоритъм – за да можем успешно да се ориентираме в информационния поток, следва да се примирим с това, че човешката превзетост е невъзможна за преодоляване.