Много родители си задават въпроса, нужни ли са им на децата домакински задължения, и ако са такива, за какво?

Самите ние сме расли и възпитавани по различен начин, и всеки от нас е имал цял кръг от домакински задължения, но пък сега трудовото възпитание на нашите деца не ни е приоритет, има други по-важни от него.

Съвременните деца са толкова претоварени от всевъзможни кръжоци, уроци и тренировки, че да им поръчаме още и да вършат домакинска работа, някак сърце не ни дава.

От друга страна само преди 100 години 10-годишното момиче е умеело да използва печката, да плете, да пере и да плакне прането на реката, да приготвя храна за цялото семейство и толкова много други неща, които съвременното дете не е и сънувало.

Във всяко семейство разбира се има свои устои и правила, но изпълнението на минимални домакински задължения може да донесе на детето немалко полза.

Помощ у дома – участие в семейния живот

Невъзможно е човек да си представи щастливо семейство, в което да не се знае какво е това взаимопомощ.

Трудно бихме могли да си представим и любовта без желание да се помогне на любимия човек, да се подкрепя, да се споделят с него трудностите и лишенията, било то и чисто битовите.

Всички ние много ценим грижата за себе си, проявяваме я по отношение на близките и скъпите ни хора и се надяваме, че гледайки нас децата се научават да се грижат за другите. За съжаление, това невинаги е достатъчно.

• Ако детето няма домакински задължения, то се чувства освободено от отговорност за това, което се случва у дома, а това изгражда у него потребителска психология.
• Ако пък родителите настоятелно подчертават, че основното задължение на детето е да учи, то може да усвои формулата, че личните постижения са по-важни от участието в общосемейните дела.
• Без усвояването на елементарни трудови навици, защото и да бели картофи човек също трябва да се научи, детето свиква със своята невъзможност да бъде помощник, и в края на краищата такова положение започва да го устройва.
• Без навици за домашен труд, които могат да изглеждат напълно безсмислени, скучни и противни, детето не придобива опит на т.нар. трудово усилие – важен компонент на трудолюбието.
• На детето, което няма редовен опит в преодоляването на собствената си умора, мързел, неприязън към един или друг вид дейност, няма да му бъде леко да се погрижи за близките, а това непременно ще му се отрази, когато порасне.

Как да делегирате на детето домакинска работа?

Много родители биха били радостни да споделят домакинските си задължения с децата, но чувствайки съпротивление отстрани, не знаят какво да правят.

Обикновено така се случва в семействата, където децата вече ходят на училище. Когато са в предучилищна възраст, те обикновено помагат с удоволствие, тъй като с охота подражават на възрастните и в почти всяко занимание намират елемент на игра.

Затова и трябва внимателно отношение с тяхната естествена отзивчивост, за да не бъде изплашено това забележително качество.

За да възпитате у детето трудолюбие, е необходимо:

1. Положително да реагирате на неговите първи опити да помага, които се проявяват още на възраст 2-3 години – давайте възможност да ги реализира и подкрепяйте резултатите с похвала.
2. Колкото се може повече работа едновременно. Това се прави непринудено, с удоволствие, като се поддържа диалог, помага се на детето да намира креативни начини за изпълнение на обикновената домакинска работа.