В случай че сте забравили какво е това хранителна верига от гимназиалния курс по биология, ето малко информация за опресняване.
Растенията са основата на всяка хранителна верига от цикъла на храната, тъй като използват слънчевата светлина, за да преобразуват водата от почвата и въглеродния диоксид от въздуха в глюкоза, даваща им енергията за живот.

За разлика от растенията животните не могат да синтезират сами хранителни вещества. И оцеляват като се хранят с растения или с други животни.

Съвсем ясно е, че животните се хранят с растения. Но това, което на повечето от нас не ни е известно, че растенията също ядат животни, тъй като на практика виреят върху тях, доказателство за това е рибната емулсия, информацията за която можете да потърсите в Гугъл. Така ще се уверите сами.

В новата си книга Андрю Смит от университета Дрексел, той критикува моралните устои на вегетарианството, определяйки ги като предходно хранене, тоест това означава, че нито един човек не може да се определя като истински вегетарианец.
Растенията усвояват хранителни вещества от почвата, която се състои, освен другите елементи, от изгнили растителни и животински останки.

Така че, дори и тези, които си въобразяват, че хранят единствено с растителна храна, всъщност ядат останки от животни.
Ето защо е невъзможно да има истински вегетарианци.

За протокола Смит споделя, че около 20 години е бил вегетарианец и почти веган за около 6. И не е против подобен стил на хранене. Но смята, че хранещите се с растителна храна не обръщат внимание на доста детайли, що се отнася до производството на тяхната храна.

Например, много вегетарианци посочват като аргумент чувствителността на животните, мотивирайки въздържанието си от консумацията на животински продукти.

Но има сериозни основания да се смята, че растенията също са много чувствителни. С други думи, напълно наясно са със средата, която ги заобикаля, и по природа реагират на приятни и неприятни преживявания.

Ако не вярвате можете да проверите за научния труд на учените по ботаника Стефан Манкузо и Даниел Шамовиц, които демонстрират, че растенията имат 5 от нашите сетива, а освен това имат повече от 20 други.

Имат хормонална система за обработка на информация, която е хомоложна на невронната мрежа при животните. И показват ясни признаци на самоосъзнаване и преднамереност, като дори могат да се учат и да предават информация.

Важно е също така да се знае, че вегетарианството и веганството невинаги предполагат опазване на чиста околна среда.

Ако само си представите колко въглероден диоксид се отделя в атмосферата, за да бъде произведено и доставено до вас сутрешното ви кафе, и отделно електричеството, което е необходимо, или пък колко много вода е необходима за бадемите, които са част от следобедната ви закуска.

Няколко думи за скептиците

Някои биолози най-вероятно ще репликират, че растенията всъщност не се хранят – тоест не дъвчат и не преглъщат други форма на живот. Второ, доколкото растенията поглъщат хранителни вещества от почвата, ако и да са дошли от животни, те са изцяло неорганични – азот, калий, фосфор, и следи от други химични елементи.

Целият живот на Земята е свързан в една сложна мрежа от взаимнозависими отношения между индивидите, видове и цели екосистеми. Почвата е плодородна, защото е пълна с компост от останките на мъртвите заедно с отпадните вещества от живите организми.