За проблемите на родната медицина не говорят само мързеливите. Ужасното състояние на лечебните заведения и ниската квалификация на лекарите.

Това е система, която е породила сериозен проблем с поставянето на лъжливи диагнози, които понякога се поставят преднамерено.

Докато средната продължителност на живота в повечето развити държави далеч надхвърля 80 години, то у нас този показател се намира на ниво 74-75 години.

Една от причините за това положение е плачевното състояние на родното здравеопазване.

Както е известно, важен етап в лечението на всяко заболяване е поставянето на вярната диагноза. Лекарят е длъжен с точност същността на проблема, с който му предстои да се справя.

И както повечето от нас знаят, че в родното здравеопазване има големи проблеми и обикновено се дължат на два основни фактори:

Недостиг на съвременна диагностична апаратура – това е много скъпо и високотехнологично оборудване, с помощта на което лекарят може да се сдобие с голямо количество важна информация за заболяването.

За съжаление, като си има предвид скъпотията в частните клиники у нас, достъпът на такава апаратура не по възможностите на всички български граждани.

• Недобрата подготовка на кадрите – по света постоянно се променят стандартите за обучение и практика на начинаещите лекари.

В това отношение българската система на здравеопазване е доста изостанала от западния свят. Често нашите кадри не са подготвени за провеждането на грамотна диагностика и лечение според съвременните протоколи.

Страшното откровение на израелския лекар

Практикуващият в Израел лекар В. Леви в своя блог споделил за трагична история, която е много показателна. При него постъпило за лечение 10-годишно момченце от Русия с диагноза „злокачествен тумор на мозъка“.

От историята на заболяването било понятно, че ракът на мозъка бил възниквал от химиотерапията, която е била проведена за лечение на рак на бъбреците, открит от руски лекари.

Израелските специалисти много съвестно подходили към въпросите на медицинската история на заболяването, защото изискали стария хистологичен материал от изследвания, извършени по повод рак на бъбреците.

Когато лекарите проучили този материал, установили, че момчето нямало никакъв рак на бъбреците, а химиотерапията му била назначена напълно напразно. Въпреки усилията на израелските специалисти момченцето така и не успяло да се спаси.

За съжаление , това не е единственият подобен случай. Специалистите от чуждестранните клиники отбелязват, че при тях често попадат пациенти от Източна Европа с фалшиви диагнози.

Така например при 30-50% от случаите тази страшна диагноза рак така и не се потвърждава. Тези данни ни карат да изпаднат в ужас, тъй като разбираме, че болшинството от болните в България нямат възможност да се лекуват в чужбина.

А тук им поставят погрешни диагнози и им се назначава тежко лечение, което води до сериозни странични ефекти.

„Комерсиалните“ диагнози и лекарската алчност

Съвсем различна е ситуацията, когато лекарите съвсем умишлено поставят лъжлива диагноза. Основната цел на подобно манипулиране е печалбата.

Така например – могат да ви назначат безполезни лекарства, които ще си закупите, по лекарска препоръка, от определена аптека.

Най-често жертви на лекарската алчност стават пациентите, които се обръщат към уролог или гинеколог. Най-разпространената диагноза, която поставят уролозите е хламидии.

В повечето случаи това е фалшива диагноза, която не изисква никакво лечение. Но пациентите обикновено не се замислят за това.

Основата причина за поставянето на комерсиални диагнози е системата на здравеопазване, която принуждава лекаря по някакъв начин да заработва допълнително, поради подценената стойност на медицинските дейности, заплащани от НЗОК.