Проблемът с пречистването на водата от чешмата продължава да е доста сериозен, особено ако в семейството има деца или възрастни хора, които са много чувствителни към примесите в питейната вода.

Качеството на водата в повечето населени места у нас е ниско – в равнините е с повишено съдържанието на нитрати.

Поради остарялата водопроводна мрежа и корозията, съпровождаща се със отделяне на ръжда, се налага третиране на питейната вода с повече хлор.

Създава се омагьосан кръг, вследствие на който качеството на водата постоянно се понижава, заради прогресиращата корозия на водопроводите.

Проблемите с водоснабдяването излагат на риск здравето на населението и най-вече са по-уязвимите групи - малки деца, възрастни хора с хронични бъбречни заболявания.

За осигуряването на чиста вода у дома може да помогне съвременното технологично решение – филтър за обратна осмоза. Нека първо изясним как се пречиства вода с метода на обратна осмоза – как работи такъв филтър.

Пречистване на вода с обратна осмоза - същност

При обратна осмоза вода под налягане преминава през мембрана от по-концентриран разтвор в такъв с по-ниска концентрация. Това означава, че при обратна осмоза течността се пречиства от разтворените вещества в нея.

Мембраната е проницаема само за тези частици, размерът на които е по-малък или равен на диаметъра на молекулите вода. За кислород, хлор и редица други примеси мембраната е непроницаема.

Този ефект е бил използван още от древните гърци за отстраняване на солите от морската вода, но на много примитивно ниво.

Промишленото приложение на обратна осмоза започва през 70-те години на 20-ти век, когато започва серийното производство на синтетични мембрани.

Впоследствие, с повишаване на достъпността на технологията са разработени и филтри за вода с обратна осмоза за битова употреба.

Конструкция на филтър с обратна осмоза

Битовата система за пречистване на вода с обратна осмоза – това са няколко секции с филтри и мембрани, а също и съд за пречистената вода, обикновено с обем от 8-12 литра. Целият комплект лесно се поставя под всяка мивка, тъй като е със сравнително компактни размери.

На входа на системата, преди мембраната, са разположени 1-2 входни филтъра, които задържат разтворения във водата остатъчен хлор, частици пясък и ръжда.

След това водата преминава през мембраната. Пречистената навлиза в съда за съхранение, а останалата, с висока концентрация на примеси, изтича в канализацията, за да не задръства мембраната.

Водата от съда може да премине през още 1 или 2 финални филтъра и след това е годна за употреба.

От качеството на водата зависи здравето

Никой не оспорва, че душът е полезен. Но ако се запитаме честно дали се чувстваме добре след душ, много от нас ще си признаят, че усещат неприятна сухота на кожата или дори сърбеж след къпане.

Защо се случва така? Оказва се, че вината на това е не само на хлора, с който се третира водата, но и другите премеси, сред които и ръжда.

Не е съвсем вярно, че само хлорираната вода е вредна. Хлорните съединения проникват в организма и по време на дишане и чрез порите на кожата.

От горещата вода, която изтича от душа активно се отделят хлорни пари, които вдишваме, а кожата ни ги поема като гъба.

Чиста вода като от планински ледник 

Високото хлорно съдържание в питейната вода на повечето населени места у нас е причина след душ да посягаме не към хавлията, а към лосиона за овлажняване на кожата.

Благодарение на пречистването в системата за обратна осмоза си осигуряваме вода у дома, която по състав е много близка до тази от разтопен ледник. Степента на пречистване на водата от примеси е до 98%.

От питейната вода се отстраняват йоните на хлор, желязо, тежки метали, инсектициди, нитрати, торове, арсен. А това прави системата за обратна осмоза, една необходимост за всеки съвременен дом.