Съгласно приетата в микробиологията класификация, фузобактериите се отнасят към прокариотите и представляват грамотрицателни бактерии-анаероби, които обитават средата вътре в организма на човека и на други бозайници, като се явяват част от нормалната микробиоценоза или микрофлора. Тяхното семейство наброява няколко десетки видове.

Морфология на фузобактериите и особености на техния метаболизъм

Структурата им е едноклетъчна, под формата на пръчка, подобна на вретено, поради заострените краища от двете страни. Пръчките е възможно да бъдат тънки и дебели, прави и изкривени, също е възможно да се среща и нишковидна форма.

Бактериолозите отбелязват, че тези микроорганизми не образуват спори, тоест в случай на влошаване на условията на съществуване не е възможно да се превръщат в клетки с плътна обвивка.

За условната патогенност на фузобактериите

Както и повечето грамотрицателни анаероби, бактериолозите ги отнасят към условно патогенните, тоест има щамове, в повишената патогенност на които учените изобщо не съмняват.

И по-точно, това 2 разновидности, които обитават зъбния налеп и червата.

Как действа техният патогенен механизъм?

Външната повърхност на цитоплазмената мембрана на фузобактериите се състои от полимеразни мазнини, белтъци и въглехидрати под формата на липозахариди, които са бактериални токсични вещества – ендотоксини, и едновременно антигени.

Тоест тези съединения предизвикват имунен отговор на организма и възпалителна реакция без очевидно екзогенно въздействие на отделните системи и органи.

Съществува мнение, че патогенността на някои бактерии от това семейство се проявява само в случай на отслабен имунитет, но следва да се отчита, че у тях открита способност към повишена агресивност, тъй като фузобактериите образуват фосфолипаза А – ензим, разграждащ ензимите на клетъчните мембрани и откриващ достъп на бактериите към клетките на всички тъкани. Но микроорганизмите обикновено не използват само този ензим, но пък в присъствието на други бактерии, неговата активност значително се повишава.

При увреждане на лигавицата от стрептококи или стафилококи фузобактериите, възползвайки се от случая, проникват по-дълбоко, предизвиквайки некротично възпаление на тъканите.

Най-показателният пример за такова синергетично действие е гангренозният фарингит, възникващ заради инфектиране на лигавицата с грамотрицателни бактерии.

Какви заболявания предизвикват фузобактериите?

А сега да изброим някои заболявания, които се предизвикват от фузобактериите, по-точно патологии, които се развиват до голяма степен с тяхното активно участие.

Към тях лекарите отнасят – пулпит на зъби вече развили кариес, остеомиелит на челюстта , хронична форма на синузит, гнойна пневмония, абсцес на белите дробове.

Изследователи от медицинското училище на Харвард провели геномен анализ на туморите при колоректален рак и установили в тях анормално голямо количество фузобактерии.

Днес продължават изследванията за потвърждение или опровержение на изложената хипотеза за участието на фузобактериите за развитие на рак на дебелото и на правото черво.

Повърхностният белтък на бактериите адхезин А, за който споменахме по-горе, се свързва с трансмембранен гликопротеин от епителните клетки.

Този белтък осигурява междуклетъчна адхезия в тъканите и може да се „прилепва“ към раковите клетки, препятствайки тяхната инвазия.

Но фузобактериите го неутрализират, вследствие на което започва безпрепятствена пролиферация на раковите клетки.

Лечение на фузобактерии

Най-правилно е медикаментозната терапия да се извърши с антибиотици. Като най-активни спрямо тези бактерии са клиндамицина и орнидазола.

Назначаването на конкретното лекарствено средство, разбира се, зависи от диагнозата и клиничната картина на заболяването.

Карбеницилинът действа само на грамотрицателните бактерии и се прилага в случаи на перитонит, менингит, остеомиелит като част от комплексната терапия.