Гъбична пневмония може да се предизвика от различни видове условно-патогенни и патегонни гъбички и се съпровожда с развитие на възпалителен процес в белодробния паренхим и в алвеолите.

Това заболяване може да се развие самостоятелно при инфектиране на белодробните тъкани, тъй като става причина за друго фоново заболяване – най-често абсцес.

Именно възпалението на белите дробове, предизвикано от гъбички, се смята за една от най-тежките пневмонии, тъй като дори наличието на съвременни противогъбични средства невинаги спасява положението.

Специфичността на тези агенти и продължителното слабо изразено протичане на пневмокониози става причина за затруднения при диагностиката на заболяване и несвоевременно начало на правилно лечение.

Тези фактори водят до това, че протичането на възпалителния процес се задълбочава от неоправдан прием на антибиотици, изписвани при бактериални инфекции, които са по-чести причини за пневмонии.

Защо възниква гъбична пневмония? Какви възбудители могат да предизвикат нейното развитие? Как протича, открива се и се лекува това заболяване?

Причини

Възникващото при гъбична пневмония възпаление се предизвиква от попадане и колонизация в белодробните тъкани на различни щамове гъбички, които могат да бъдат както условно-патогенни, така и патогенни.

Според наблюдения на специалисти условно-патогенните гъбички са най-честата разновидност на този вид възпаление на белите дробове.

Най-често при пневмокониози в тъканите на белите дробове се откриват гъбички кандида, пневмоцисти и аспергили. Този факт се обяснява с повишената възприемчивост на белодробния паренхим именно към тези микроорганизми.

Възпалението в белите дробове може да се предизвика както от един вид гъбички, така и от множество инфекции – дрожди и плесени.

Понякога гъбичната пневмония е причина за увреждане на белодробната тъкан от съчетана инфекция – гъбички и други микроорганизми.

Сред провокиращите пневмокониози патогенни гъбички са:

  • Aspergilus;
  • Histoplasma;
  • Blastomyces;
  • Mucor;

Тези патогенни гъбички могат да се намират в почвата, гнила дървесина, вода влажни помещения или неправилно обеззаразени медицински инструменти.

Те постъпват в дихателните пътища при вдишване на въздух, който се замърсява с техните спори и мицели.

Пневмоцистоза на белите дробове може да се разпространи само при предаване от човек на човек или от майката на плода.

При вторични гъбични пневмонии заразяването на белодробния паренхим се предизвиква от попадане на възбудителя от други огнища на микоза.

Например, при вдишване на слюнка или секрет на фона на кандидоза на устната кухина, бронхите или заедно с кръвообращението и лимфната течност.

Симптоми

Често в началните стадии на развитие гъбичните пневмонии се проявяват с неизразени, неясни, а понякога и с атипични признаци.

При болния могат да възникнат усещания за изразена слабост, треска, болки в мускулите и суха кашлица.

Симптомите на интоксикация се предизвикват от отделяне на микотоксини, а кашлицата се предизвиква от увреждане на тъканите на белите дробове.

По-нататъшното развитие на пневмомикозата зависи от вида на възбудителя на заболяването и от масивността на заразяването.

При еднократно масивно постъпване на гъбички се развива остро възпаление с прогресиращо протичане и въвличане в процеса на плеврата, коренните лимфни възли, образуване на абсцеси и гранули.

Лечение

Лечението на гъбична пневмония трябва да бъде комплексно винаги.

Неговите цели са насочени към отстраняване на възбудителя на заболяването, повишение на имунитета и терапия на способстващи заразяването инфекциозни заболявания. Такова е например, захарният диабет.

За унищожаване на гъбичките се използват следните антимикотични препарати:

  • Флуконазол;
  • Амфотерицин В;
  • Кетоконазол;
  • Итраконазол и др;