Гъбичката Candida Auris е доста разпространен микроорганизъм, който до неотдавна се смяташе за безопасен. Обитава кожата и лигавиците.

Изследователите и експертите в областта на здравеопазването отбелязват, че напоследък гъбичката започва всеки по-често да предизвиква инфекции, които не могат да се лекуват със стандартни антимикотици. 

Нова супергъбичка се разпространява 

Специалисти от Центровете за контрол и профилактика на заболявания – CDC, чиито функции и правомощия са сходни с тези на родните РЗИ – регионални здравни инспекции, поясняват, че първи подобен случай е бил регистриран през 2016 г.

Същата гъбичка е била открита едва няколко години по-рано – през 2009 г. Присъства в пробите от ушна кал, взети от японец още през 1996. Анализ на ушната кал бил направен едва 13 години по-късно. 

Повечето гъбични щамове са устойчиви най-малко към един клас антимикотици, а около 30% от гъбичките са резистентни към два препарата. Някои щамове, според пояснения на учените, издържат към всички 3 класа препарати.

Изследователите вече отчитат, че щамовете могат да се предават в болници между персонал и пациенти. В САЩ вече са регистрирани около 500 случаи на заразяване на пациенти с гъбични инфекции. Заразени с гъбичната инфекция има и в други държави.

Нова супергъбичка от използване на фунгициди

Инфекцията може да е опасна за хора с отслабен имунитет – основно за деца и хора в напреднала възраст. А също и при наличие на няколко хронични заболявания, които са рисков фактор. Например, захарен диабет предразполага за развитие на гъбични инфекции.

Този факт прави диабетиците автоматично изложени на риск от новата гъбична инфекция, която към момента застига само САЩ. У нас все още няма потвърден случай на инфекция с новия опасен щам гъбички, вид Кандида. 

При болните температурата се повишава, появява се гадене и болки в мускулите. Заболяването може да завърши с летален изход, най-често се случва при отслабен имунитет и изтощен организъм.

Предполага се, че развитието на устойчивостта на гъбичката е свързано с използването на фунгициди в селското стопанство. Това вече стана причина за разпространение на друга супергъбичка Aspergillus fumigatos.