Гликираният хемоглобин (HbA1c) е форма на хемоглобин, която се образува, когато глюкозата в кръвта се свързва с хемоглобина в червените кръвни клетки.

 

Хемоглобинът е белтък в червените кръвни клетки, който пренася кислород от белите дробове до останалата част на тялото.

 

Когато нивата на глюкоза в кръвта са високи, повече глюкоза се свързва с хемоглобина, създавайки гликиран хемоглобин.

Какво показва гликираният хемоглобин

Тестът за гликиран хемоглобин (HbA1c) измерва средното ниво на кръвната глюкоза за последните два до три месеца.

 

Това се дължи на факта, че червените кръвни клетки имат живот от около 120 дни. Тестът HbA1c е изключително полезен за диагностика и мониторинг на захарния диабет.

Нормални стойности на гликирания хемоглобин и значението им

Резултатите от теста за гликиран хемоглобин се изразяват като процент, който отразява колко хемоглобин е гликиран, т.е., свързан с глюкоза. Ето как се интерпретират тези стойности:

  • Нормални нива: Под 5,7%. Това означава, че нивата на кръвната глюкоза са нормални;
  • Преддиабет: Между 5.7% и 6.4%. Това показва, че човек има повишен риск от развитие на диабет тип 2;
  • Диабет: 6.5% или по-високи. Това е диагностициращо за захарен диабет.

Значение на теста за гликиран хемоглобин (HbA1c) при диабет

Тестът за гликиран хемоглобин (HbA1c) е основен инструмент за управление на диабета. За хората с диабет е важно редовно да проверяват нивото на HbA1c, за да се уверят, че техните нива на кръвната глюкоза са под контрол.

 

Лекарите обикновено препоръчват целево ниво на HbA1c под 7% за повечето хора с диабет, въпреки че индивидуалните цели могат да варират в зависимост от възрастта, наличието на други здравословни проблеми и риска от хипогликемия.

Как се прави тестът за HbA1c

Тестът за HbA1c е обикновен кръвен тест, който може да се направи във всяка лаборатория.

 

Кръвта се взима от вена, обикновено от ръката, и се анализира за определяне на процента на гликирания хемоглобин.

 

Не се изисква специална подготовка за теста, като гладуване или приемане на лекарства, тъй като резултатът показва картината за дълъг период от време

Предимства и ограничения на теста за HbA1c

Тестът за HbA1c има няколко предимства:

1-во: Показва средното ниво на кръвната глюкоза за последните два до три месеца, което го прави по-надежден индикатор за гликемичния контрол в сравнение със случаен тест за кръвна захар;

2-ро: Не изисква специална подготовка и може да се направи по всяко време на деня;

3-то: Не е повлиян от краткотрайни колебания в нивата на кръвната захар, което го прави стабилен показател;

Въпреки това, тестът за HbA1c има и някои недостатъци

Тестът HbA1c има някои минуси и един от тях е, че при състояния, които влияят на живота на червените кръвни клетки (като анемия, кръвопреливания, бъбречни заболявания и някои хемоглобинопатии), резултатите от теста за HbA1c може да са неточни.

 

Не може да отрази краткотрайни промени в нивата на кръвната глюкоза, като тези, причинени от стрес или от консумация на определена храна, така че не може да покаже дали дадена диета дава добри резултати още след няколко дни.

Фактори, които влияят на нивата на HbA1c

Нивата на HbA1c могат да бъдат повлияни от различни фактори.

Диета и физическа активност

Здравословната диета и редовната физическа активност помагат за поддържане на нивата на кръвната глюкоза в нормални граници;

Прием на някои лекарства

Инсулинът и други антидиабетни лекарства помагат за контролиране на нивата на кръвната глюкоза и поддържане на HbA1c в целевите граници;

Стрес и заболявания

Стресът и остри заболявания могат временно да повишат нивата на кръвната глюкоза, което ще се отрази и на HbA1c.

HbA1c може да предостави много ценни данни

Гликираният хемоглобин (HbA1c) е важен маркер за дългосрочен контрол на нивата на кръвната глюкоза и позволява да се извършва мониторинг на гликемичния контрол при хора с диабет.

 

Въпреки това, лекарят трябва да разбира добре значението на резултатите от този тест и факторите, които могат да ги повлияят за да може ефективно да се управлява диабета и да се поддържа добро здраве.

 

Редовното проследяване на HbA1c и сътрудничеството с медицински специалисти могат значително да подобрят качеството на живот на хората с диабет.