Глиом представлява вид тумор, който възниква в главния и гръбначния мозък.

Образува се от клетките /глиални/, които обграждат и поддържат нервните клетки.

Видовете глиоми са:

• Астроцитоми, които включват астроцитом, анапластичен астроцитом и глиобластом;
• Епендимоми – анапластичен епендимом, миксопапиларен епендимом, субепендимом;
• Олигоастроцитоми – олигодендроглиом, анапластичен олигодендроглиом и анапластичен олигоастроцитом;
• Смесени видове тумори, при които видоизменените клетки са от различна разновидност.

Въз основа на типа на мозъчния тумор се определя начинът на лечението и прогнозата.

Обикновено възможностите за лечение са хирургия, лъчева терапия, химиотерапия, таргетирана медикаментозна терапия и клинични изпитвания.

Какви са симптомите?

Клиничните изяви варират в зависимост от разновидността на мозъчния тумор:

• Астроцитом – главоболие, припадъци, загуба на паметта и промени в поведението, а впоследствие могат да се появят и други симптоми в зависимост от размера и местоположението на тумора;

• Епендимом – при бебетата увеличеният размер на главата може да бъде един от първите симптоми. Възможно е да се развият раздразнителност, безсъние и повръщане, когато туморът нараства. При по-големите деца и възрастни гадене, повръщане и главоболие са сред най-характерните клинични изяви.

• Олигоастроцитом – най-честите симптоми са припадъци, главоболие, промени в личността, а останалите клинични изяви варират в зависимост от местоположението и големината на тумора.

• Олигодендроглиоми – поради техния бавен растеж, този вид мозъчни тумори често се развиват в продължение на години, преди да бъдат диагностицирани.

Най-честите симптоми са гърчове, главоболие и личностни промени, а останалите варират в зависимост от локализацията и големината на тумора. Когато новообразуванията са разположени на фронталния лоб.

Могат да доведат до слабост от едната страна на тялото, персонални, поведенчески промени, както и до проблеми с краткосрочната памет.

Туморите на темпоралния лоб обикновено са „тихи“, което предизвиква появата на слабо изразени симптоми, освен може би припадъци или езикови проблеми.

Какви са причините?

В повечето случаи причина за възникването на туморите не се установява. Но учените са открили някои хромозомни аномалии, които е възможно да обуславят развитието на олигодендроглиоми.

Лечение на глиом

Методите на лечение се базират на вида на тумора.

Възможностите за лечение на астроцитома зависят от вида, размера и местоположението на тумора, дали и до каква степен той се е разпространил, както и от това дали пациентът е бил подлаган на терапия и от общото му здравословно състояние.

Пилоцитен астроцитом – тези тумори често се отстраняват чрез самостоятелна операция.

При хората в зряла възраст и при по-големи деца може да се наложи и назначаването на лъчетерапия, ако новообразуванието не може да бъде напълно премахнато по време на хирургичната интервенция.

Или пациентът да изследван обстойно за признаци, ако туморът е вече рецидивирал.

Дифузен астроцитом – ако новообразуванието е достъпно и може да бъде напълно премахнат, единствената необходима допълнителна грижа са подследващите проследявания чрез контролни прегледи за наличие на евентуални признаци на рецидив.

При възрастните и по-големите деца по преценка на лекаря се назначава лъчетерапия след операцията. Въздействието на химиотерапията върху тези тумори се проучва.

Анапластичен астроцитом - първият етап на лечението е хирургичната интервенция. След това се прилага лъчетерапия за унищожаване на остатъците от тумора. Може да се назначи химиотерапия веднага след лъчетерапията или когато и ако туморът се повтаря.

Астроцитом ІV-ти стадий – първо се предприема премахване на тумора, доколкото е възможно и почти винаги впоследствие се назначава лъчетерапия. Химиотерапия често се прилага едновременно с лъчетерапия и може да се използва за отлагане на лъчетерапията при по-малки деца.