Ново проучване, публикувано в турския вестник "Биология" напълно разбива мита, че ГМО (генно-модифицираните организми) са научно вменени като безопасни.

Учени от Националния изследователски център в Египет, провеждат първия хистопатологичен и биохимичен анализ на ГМО.

Впоследствие установяват, че диети съдържащи ГМО царевица и соя довеждат до увреждането на жизненоважни и репродуктивни органи, кръвта, ДНК и различни други системи на тялото.

Това хронично токсично изследване използва плъхове като обекти, изпитващи ефекта на генно-модифицираната царевица и соя в продължение на 30, 60 и 90 дни.

Трансгенните материали вредяли на плъховете, променяйки продукцията на ензими и увреждайки техните гени.

Учените, провеждащи изследването, открили също увеличения в клетъчното увреждане, като повишаване в съотношението на ДНК деленето в сравнение с другата група плъхове, хранещи се с не-ГМО пшенична храна.

Проучването бе започнато като оценка на биологичната безопасност, вероятно поради факта, че тези изследвания не са упълномощени от правителствата на страните, които се застъпват за ГМО-то като САЩ.

Ако те са били упълномощени, огромните опасности от ГМО щяха да бъдат публично изложени, което щеше да доведе до налагане на мораториум или постоянна забрана за тези опасни продукти.

"Резултатите от всички параметри след нашето изследване са последователни и потвърждават, че диетата с ГМ храна на плъховете в продължение на 30, 60, или 90 дни има вредни хистопатологични и хистохимични въздействия" показват резултатите от проучването.

Прилаганите пестициди за ГМО оставят остатъци, които причиняват здравословни проблеми.

Според проучването, хранителният режим на двете групи плъхове се различава достатъчно, от което следва, че генетичната модификация причинява проблеми със здравето.

GMWatch, които анализираха изследването и направиха изводи, заключиха, че диетата, съставена от генно-модифицирани соя и царевица, е по-токсична от диета с не-ГМО пшеница.

Друго проучване установява, че ГМО или техните остатъци от пестициди причиняват увреждане на черния дроб в краткосрочен план - дори и само след 30 дни хранене с ГМО храна, плъховете показват признаци на субхронична токсичност.

Генотоксичноста на ГМО царевица и соя, както е обяснено от изследователите, е показана при зародишни клетки, за които е налице значително увеличение на броя на клетки с хромозомни аберации.

По същия начин, чернодробните клетки показват увеличено съотношение на фрагментация на ДНК, което води до увреждане на черния дроб.

"Също така са наблюдавани биохимични промени в аланин аминотрансфераза, аспартат аминотрансфераза, креатинин, пикочната киселина, както и концентрациите малондиалдехид" обяснява изследването.

ГМО внасяне на гени в човешкия организъм, препрограмира човешкия геном!

Отделно проучване, проведено от няколко от същите изследователи, публикувано в африканския вестник Биотехнологии, намира ясни доказателства за преноса на гени от ГМО.

Гениите промотори в някои ГМО, с цел производство на инсектицидни протеини, са наблюдавани да се прехвърлят директно в човешките или животински тъкани, причинявайки различни здравословни проблеми.

Не само, че тези променени гени се вграждат в тъканите на животните, но те също така предизвикват промени в други естествени генни промотори, които вече присъстват в телата на животните.

С други думи, някои ГМО храни изглежда, че имат способността да препрограмират човешкия геном при поглъщане и тази промяна е често непредсказуема, защото зависи от характеристиките на човека, който ги поглъща.