Гнатостомиоза
Здравна Енциклопедия

Гнатостомиоза /лат. gnathostomosis/ представлява природна зооантропоноза от групата на нематодозите с фекално-орален механизъм на предаване на причинителя. Характеризира се с полиморфни и клинични проявления.

Известни са около 1000 случая на заболяването. Те са регистрирани предимно в Тайланд, а също и в Индия, Индонезия, Мианмар, Малайзия, на Филипините, в Япония, Китай, Бангладеш и Израел. Болестта се характеризира с инфекциозни огнища в природата. Заболяват хора, пребиваващи в крайбрежните територии, без да има значение принадлежността им към определени групи от населението.

Какви са причините?

Причинител на заболяването е малкия или среден по размер нематод Gnathostoma spinigerum, паразитиращ в храносмилателния тракт на гръбначните животни.

След развитие във вода при температура 27 - 31 °С след няколко дни образуват ларвите, които се поглъщат от сладководни ракообразни, обитаващи посочените по-горе региони.

Те биват изяждания от междинните гостоприемници като риби, жаби и птици, в които ларвите образуват цисти.
Ларвите на Gnathostoma spinigerum предизвикват при човека еозинофилен менингит, мигриращи отоци по кожата, увреждания на очите и на вътрешните органи.

Патогенеза

Човек обикновено се заразява, употребявайки необеззаразена вода, месо, риба, жаби или птици. Възможно е и опаразитяване чрез кожата.
Естествената възприемчивост на хората към тази нематодоза не е установена, същото се отнася и за продължителността на инкубационния период.

При опаразитяване на човека ларвите през стената на стомаха мигрират към черния дроб, а след това се разпространяват в подкожната мастна тъкан и другите органи и тъкани. Поради това клиничните проявления са разнообразни и зависят от локализацията на паразита.

Най-честите проявления на паразитната инвазия са – „пълзящ“ обрив, подкожни възли, мигриращи подувания и абсцеси. От дълбоките нарушения най-характерни са стомашно чревните и мозъчните.

Какви са симптомите?

Клиничните проявления обикновено са свързани с миграцията на една единствена ларва в кожата, във вътрешните органи, в централна нервна система или в очната ябълка.

По време на миграцията могат да се наблюдават местни възпалителни реакции, болки, кашлица, хематурия, съпровождаща се с треска и с еозинофилия.

При засягане на кожата се появяват болезнени и сърбящи мигриращи отоци – особено често страдат дисталните отдели на крайниците и клепачите.

Проявленията обикновено изчезват след седмица, въпреки това нерядко рецидивират в продължение на много години. Засягането на очната ябълка представлява сериозна опасност за зрението.

При засягане на централната нервна система се развива еозинофилен менингит с енцефаломиелит. Това тежко усложнение е обусловено от миграцията на ларвите по нервните стволове и вътре в централната нервна система.

Характерни са пристъпи на мъчителни остри болки, парестезии на седалищните части и крайниците, които могат да се последват от параплегия. Засягането на мозъка с огнищни кръвоизливи и некрози нерядко завършва със смърт.

Диагностика

Установяване на мигриращи отоци на фона на изразена еозинофилия в съчетание със съответна епидемиологична анамнеза обикновена дава възможност да се постави диагнозата на гнатостомиоза. Но е възможно паразитната инвазия да са разпространи и да прогресира без предшестващи кожни проявления.

В последния случай при изследване на гръбначномозъчна течност се установява еозинофилна цитоза, кръв или ксантохромия. Въпреки това ларви на хелминта в нея практически никога не се откриват.

Лечение на гнатостомиоза

Най-добрият способ за диагностика и лечение едновременно е хирургичното отстраняване на паразита от подкожните тъкани и очите. Но за съжаление, това е рядко осъществимо.

Понякога е ефективен албеданзол – 400-800 мг вътрешно за период от 21 дни. При засягане на централна нервна система се препоръчва симптоматично лечение, обикновено включващо глюкокортикоиди.

Помогни на приятел да бъде здрав!

4.40 98

Malchugani.com banner

Подобни статии

Завършил Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Специализиран по отношение на травмотологията и с интереси в областта на сексуалното здраве. Активно заинтересуван от травми предизвикани при професионалните спортове. Главен редактор на Lechenie.bg

Предишна публикация
Астровирусна инфекция
Следваща публикация