Пулпит – една от най-честите диагнози в денталната медицина.

Пациентите отиват на зъболекар след безсънна нощ с остра и интензивна болка, срещу която не помагат дори и обезболяващите.

Спасението идва само след лечение.

Но ако болката се върне – какво е това?

Кога нейната поява може да се смята за предполагаема реакция, а кога грешка на зъболекаря.

Как зъболекарите лекуват пулпит?

Зъболекарят може да използва няколко метода на лечение:

• Консервативно, което предполага запазване на пулпата;
• Витални методи – лечението се провежда с едно или няколко посещение под пълна упойка;
• Дивитални – предварителна мумификация на пулпата;

Най-често това е известното омъртвяване на зъба с арсен, резорцин, формалинов метод и други.

Всеки от тези методи е свързан с определени рискове и грешки.

Консервативно лечение на пулпит

Консервативно лечение на пулпит на теория най-често съществува, но на практика – най-често не.

Този методи предполага пълно съхранение на пулпата и има строги показания, чиито списък не трябва да се разширява.

Но най-честите противопоказания са: възраст над 30, вредни навици, несанирана устна кухина, множествена форма на кариес.

Сред показанията са началните изменения в пулпата на зъба при кариес, случайно нарушаване целостта на пулпата при лечение на дълбок кариес или травматичен пулпит.

При лечението зъболекарят не засяга пулпата, а само поставя лечебни превръзки с изразено противовъзпалително действие и въвежда средства, стимулиращи образуване на вторичен дентин.

А самата кухина се затваря с временна пломба.

За съжаление, успехът на консервативното лечение е рядко явление.

Често пациентите идват още на следващия ден с остра болка.

В такива случаи появата е по-скоро прогнозирана.

Болката след консервативните методи на лечение на пулпит, не е зъболекарска грешка. Зъболекарят дава шанс на зъба, опитите не са увенчали с успех – лечение продължава.

Ако болката се върне след витални методи на лечение

Виталните методи на лечение протичат по 2 сценария

• Ампутация – премахване на коронката на пулпата, като в корена на зъба остава незасегната;
• Екстирпация – пълно отстраняване на цялата пулпа – и на коронката и на корена;

Частичното премахване на пулпата може да бъде показно при травматични форми на пулпит, при частично нарушаване на целостта и травма на рога на пулпата при дентално лечение.

Пълно премахване на пулпата се провежда при останалите форми на пулпит.

Към настоящия момент виталните методи на лечение се смятат за най-напредничави и дават време както на пациента така и на зъболекаря.

Появата на болки при частично премахване на пулпата не трябва да се смята за грешка, това е прогнозирана и възможна, с голям процент на вероятност, реакция.

По-трудно е с появата на болка след пълно премахване на пулпата.

В този случай – грешката е на зъболекаря.

Причината за появата на болки може да са няколко:

• Непълно отстраняване на пулпата – когато при инструментална обработка остане участък от пулпата;
• Пропускане на един от каналите – група грешка на зъболекаря;
• Некачествено пломбиране на канала – ако болката след – ако болка се появи много по-късно, най-вероятната причина е неправилно пломбиране;

Грешки при девитални методи на лечение

Налагат се при невъзможност да се премине през целия коренов канал – съществени изкривявания, разклонения, формиране на калцинати. Днес арсен не се използва, а съвременни девитални пасти.

Болка при такъв метод на лечение може да възникне по няколко причини:

• Арсенов периодонтит

Възниква, вследствие превишаване на срока на действие на девиталните пасти, най-често защото пациентът не е отишъл на време на преглед;

• Некачествено почистване на кореновия канал