Глиобластом е един от най-разпространените и най-смъртоносните типове тумори на главния мозък. Днес за това заболяване не съществува ефективно лечение.

Глиобластомите не могат да бъдат напълно отстранени хирургично, тъй като туморните клетки се разпространяват по целия мозък.

Антихистамините възпрепятстват растежа на опасния тумор

Клетките на глиобластомите са много устойчиви на съществуващата лекарствена терапия.

Дълго време специалистите са търсели слаби места в клетките на глиобластомите, и сега специалисти от Хелзинския университет твърдят, че са намерили неговата ахилесова пета.

Първо, изследователската група установява, че експресията на малък протеин, свързващ мастните киселини в клетките на глиобластомите, повишава способността на раковите клетки да проникват в тъканите и влошава прогнозите за болния.

По-нататъшни експерименти при липса на този белтък или принудително инхибиране на неговите функции предизвикало нестабилност в мембраните на лизозомите на туморните клетки.

Възникналото изтичане на протеолитични ензими, съдържащи се в лизозомите, директно в цитоплазмата, предизвикало така тумор на раковите клетки.

Изследванията на този механизъм показват, че потискането на специфичния белтък води значителна промяна на състава на мастните киселини на лизозомната мембрана, което увеличава нейната проницаемост.

Особено интересен е фактът, че гибелта на клетките, предизвикана от изтичане в лизозомите на клетки на глиобластома, е възможно да се активира с помощта на лекарства, които преодоляват хемато-енцефалната бариера.

В своите изследвания финландски учени използвали антихистаминен препарат с наименование клемастин.

В клетъчните култури този препарат довел до опосредена от лизозоми гибел на клетки глиобластоми, дори в концентрации, които не оказвали съществено влияние на здравето на клетки от различни типове.

Антихистамините помощно лечение при глиобластом

При мишки клемастин спомага за намаляване на разпространението на туморите на главния мозък и за по-добра преживяемост при животните.

В случай на един от най-инвазивните модели на тумори на главния мозък довело да изчезване на целия тумор.

Според учените, тези резултати показват, че антихистамините и други лекарствени средства, които увеличават проницаемостта на лизозомната мембрана, и може да се разглеждат като подсилваща терапия при глиобластом, наред с другото лечение.