Множествената склероза обикновено е с рецидивиращо протичане – периодите на проявления на симптомите се сменят с такива на частично или на пълно възстановяване.

Статините показват ефективност и при множествена склероза

След 10-20 години обикновено ситуацията се променя и започва т.нар. вторично-прогресираща множествена склероза. Тогава състоянието се влошава постепенно, но безвъзвратно.

Ефективно средство за лечение на вторична прогресираща склероза досега не съществува. Но сега специалистите от Университетския колеж на Лондон твърдят, че като терапия могат да се използват и статини, и по-точно симвастатин.

Учените провели 2 фази на двойно сляпо плацебо-контролирано изследване, в хода на което 140 души с вторична прогресираща множествена склероза приемали голяма доза симвастатин – 80 мг дневно или плацебо 2 години.

Всички участници били на възраст 18-65 години с оценки по разширената скала за нарушения на жизнената дейност от 4 до 6.5.

Обемът на мозъка на доброволците бил измерван с ЯМР, нивото на инвалидност се оценявало със специален индекс. Участниците също попълвали няколко анкети, с които се изучавало влиянието на множествената склероза върху техния ежедневен живот.

При участниците в групата, приемаща симвастатин, загубата на обем на мозъка се оказва с 43% по-малка в сравнение с тези, които били на плацебо.

Също били установени по-малки, но все пак съществени ефекти по отношение на 2 показателя за инвалидност и подобрени оценки във въпросника, измерващ влиянието на множествената склероза върху ежедневието.

Понижаването на нивата на холестерол ли е било причина за това. Учените с помощта на компютърно моделиране проверяват 2 хипотези.

Въздействат ли статините директно на мозъка

Първата се състояла в това, че причината за положителното въздействие на симвастатин на атрофията на главния мозък е понижаване на нивата на холестерол в кръвта.

 Втората е, че действието на този препарати не зависи от това колко е холестерола.

Изследователите тествали и двата модела, като се използвали методите за статистически анализ, предназначен за откриване на причинно-следствени връзки.

Резултатите показват, че влиянието на симвастатин на клиничния изход на множествената склероза и на атрофията на главния мозък в значителна степен не зависи от холестерола.