Хидроцефалия представлява състояние, при което се събира течност в кухините /вентрикули или стомахчета/ дълбоко в мозъка. Излишната течност увеличава техния размер и започва да оказва натиск върху мозъчната тъкан.

Цереброспиналната течност обикновено преминава през тези стомахчета и обвива тъканите на главния и на гръбначния мозък.

Но налягането, което се създава от твърде голямото количество такава течност е възможно да увреди мозъчните тъкани и да предизвика широк спектър от нарушения на мозъчната функция.

Въпреки че състоянието може да се появи във всяка възраст, по-често засегнати са деца и хора в напреднала възраст.

Какви са симптомите?

Обикновено варират в зависимост от възрастта на засегнатия.

Бебета

Най-честите клинични изяви при кърмачетата са:

Изменения на формата и размера на главата

• Необичайно голяма глава;
• Бързо увеличаване на размера на главата;
• Издути или напрегнати фонтанели;

Физиологични симптоми

• Повръщане;
• Сънливост;
• Раздразнителност;
• Гърчове;
• Слаби мускулен тонус и сила;

При малки и по-големи деца

Физиологични симптоми

• Главоболие;
• Замъглено или двойно виждане;

Физиологични признаци

• Анормално уголемяване на главата при малко дете;
• Сънливост;
• Трудно остават будни или се събуждат;
• Гадене или повръщане;
• Трудно поддържане на равновесие при ходене;
• Слаба координация;
• Лош апетит;
• Припадъци;

Поведенчески и когнитивни проблеми

• Раздразнителност;
• Негативни изменения в личността;
• Затруднено поддържане на концентрация;
• Спад на успеха в училище;
• Забавяне или проблеми с придобиване на умения като ходене и говорене;

При млади хора и такива на средна възраст

• Главоболие;
• Загуба на координация и баланс;
• Загуба на контрол върху пикочния мехур или чести позиви за уриниране;
• Увредено зрение;
• Отслабване на паметта, трудно концентриране или влошаване на другите мисловни умения, което се отразява и на ефективността на работата;

При хора в напреднала възраст, над 60 години

• Загуба на контрол върху пикочния мехур или чести позиви за уриниране;
• Загуба на паметта;
• Прогресивна загуба на мисловни умения и такива за разсъждения;
• Затруднено ходене, често се описва като промяна на походката или усещане за подкосяване на краката;
• Слаба координация и трудно поддържане на равновесие;

Кога трябва да се лекарска помощ?

Потърсете спешна медицинска помощ, ако кърмачета или малки деца развият следните симптоми:

• Много силен плач;
• Не желаят или трудно могат да бъдат накарани да сучат или да се хранят;
• Безпричинно, рецидивиращо повръщане;
• Не желае да свие тялото си или да премести главата или врата;
• Затруднено дишане;
• Припадъци;

Незабавно потърсете лекарска помощ, ако забележите някакви симптоми на хидроцефалия в която и да е възрастова група, тъй като представлява сериозно състояние и може да доведе до сериозни проблеми с мозъчната функция.

Лечение на хидроцефалия

Най-често се прилага хирургична процедура, при която се поставя шънт, който представлява дренажна система. Тя се състои от дълга, гъвкава тръба с клапан, която поддържа протичането на

Единият край на тръбата обикновено се поставя в едно от мозъчните стомахчета. След това тръбата се тунелира под кожата до друга част на тялото, където излишната гръбначно-мозъчна течност може да се абсорбира по-лесно – като коремът или една от камерите на сърцето.

Хората с хидроцефалия обикновено се нуждаят от шънт системата през останалата част от живота си и не е необходим редовен мониторинг.

Друга хирургична процедура, която може да се приложи в някои случаи е ендоскопска трета вентрикулостомия.

При тази интервенция хирургът използва малка камера, за да има пряка видимост в мозъка и прави отвор в дъното на един мозъчен вентрикул или между два такива, за да се осигури възможност на цереброспиналната течност лесно да се евакуира от мозъка.