Постоянното недоволство от живота, навикът да се критикува всичко, което се случва наоколо, стремежът да се вижда негативното там, където го няма, води до сериозно влошаване на здравето на сърцето.

Ако критицизмът се съпровожда с хронична умора или стрес, не особено приятната психологическа особеност се превръща във фактор, обуславящ развитието на кардиологични заболявания и на сърдечен пристъп. Това показват резултатите от проучване, проведено от учени в болницата „Синайски гори“ в САЩ.

Според американските изследователи постоянната умора и любовта към критиката водят до увеличаване на риска от възникване на горепосочените състояния с 15%.

В медицината хроничната умора, съпровождаща се с раздразнителност и постоянно недоволство от случващото се, наричат жизнено изтощение.

Ако тези три състояния са присъщи за един човек, дори и отличното физическо състояние и отсъствие на наследствена предразположеност не го защитават от сърдечен пристъп. Въздействието на тези фактори е сравнимо със силен стрес, депресия или с дълга принудителна изолация.

За да достигнат до изводите за влиянието на психологическото и емоционалното изтощение върху физическото състояние като цяло и на състоянието на сърдечно-съдовата система в частност, изследователите проучили данните от 11 изследвания.

Участници в тези проучвания били повече от 60 хиляди пациенти, които били наблюдавани повече от 6 години. Резултатите показали, че именно изтощените жизнени сили предизвикват заболяване на коронарните артерии – съдовете, доставящи до миокарда наситен с кръв кислород.

Учените смятат, че все повече и повече млади хора се излагат на риск да заболеят от сърце, тъй като се намират в постоянно състояние на стрес, работата „до последно“ за тях се превръща в норма.

Не е изненадващо, че количеството на сърдечните пристъпи постоянно расте, тъй като пациентите изобщо не се грижат, затова да си осигурят качествен отдих и не разбират колко важно е това за възстановяване на силите.

В тази връзка следва да се отбележи, че дори и художествените и документалните филми с динамичен сюжет могат негативно да се отразят на състоянието на сърдечните мускули.

Тези, които мислят, че като гледат тежки от психологическа гледна точка филми само освобождават напрежението, много сериозно се заблуждават. Това може да бъде не по-малко опасно за сърцето, отколкото попадането в абсолютно реална екстремална ситуация. Особено това се отнася за хора с кардиологични проблеми.

Изследователите от Кралския колеж в Лондон създали за пациентите, преминали катетеризация на сърцето, стресов факто във вид на емоционални клипове и филми.

Именно такива методи позволяват в лабораторни условия да бъдат получени достоверни резултати относно влиянието на психоемоционалните фактори върху функцията на важни системи на организма и за устойчивостта на произведения ефект.

На общо 19 пациенти, които премиванали през сърдечна катетеризация /вид диагностична процедура/и била използвана местна упойка, били показани емоционални и остросюжетни видеоклипове с елементи на трилър.

В сърдечните камери били поставени електроди. Така било възможно да се наблюдават измененията, протичащи в този период в сърдечния мускул.

Така изследователите успели да потвърдят, че при гледане на подобен род киноматериали рязко се променят показателите за кръвното налягане и се нарушава сърдечния ритъм.

Резултатите на британските учени били оценени много високо от техните колеги, тъй като по-рано никой не е могъл да предостави регистрирани на медицински апарати изменения в сърдечния мускул именно в този момент, когато пациентът се намира под въздействие на стресов фактор.