Бременността е уникално състояние, при което в организма на жената се развива едно чуждо тяло по своята същност.

Имунната система го приема за свое, въпреки че 50% от генетичната информация е получена от бащата.

През 1960 г. английският биолог Питър Медавър и съавтори са удостоени с Нобелова награда за откриването на придобитата имунологична толерантност.

Феноменът, който обяснява изключителната роля на имунната система в запазването и развитието на бременността.

През отминалия век внедряването на толкова важно откритие в практическата медицина е определяно като задача на бъдещето.

Колко напредна медицината в изучаването на имунните механизми на бременността днес?

Как бременността преобразява имунитета на бъдещата майка

Бременността се равнява на имунен дефицит

Доста дълго време се смяташе, че имунната система на бъдещата майка е потисната и е в състояние на имунен дефицит през целия период на бременността, за да се предотврати отхвърлянето на плода.

Наистина при изследването на имунния статус на бременните жени се отбелязва промяна на количествения и качествения състав на имунните клетки на периферната кръв.

Хуморалното звено на имунитета, което се оценява по ниво на имуноглобулините A, M, G в кръвта, не се променя съществено. Отбелязва се само леко понижаване на количеството имуноглобулини G в късните стадии на бременността, което обуславя преминаването на антителата през плацентата към бебето.

Това осигурява защитата на детето от инфекции през първите му 6 месеца.

Клетъчното звено на имунитета претърпява определени изменения. През целия период на бременността абсолютният брой на Т- и В-лимфоцити е понижено, но се запазва нормалното съотношение на тези клетки.

Значително се променя съотношението на Т-хелпърите и Т-супресорите към последните, особено през първата половина на бременността.

Намаляването на количеството на цитотоксичните лимфоцити е характерно за II и III триместър. Понижава се активността на NK-клетките.

Така функционирането на имунната система на бременната се характеризира с:

  • Липса на изразен майчин клетъчно-опосреден имунитет, което е условие за успешно износване на бебе, но леко се понижава противовирусната и противогъбичната защита;
  • Запазване на хуморален имунен отговор на инфекцията на необходимото ниво. Синтезът на антитела не само не се понижава, но дори се активира. В съчетание с компенсаторното увеличаване на количеството моноцити в кръвта това осигурява високо ниво на антибактериална защита.

Не може да се говори за вторичен имунен дефицит, ако бременността протича нормално. Имунната система не губи способност да се справя с инфекциите. По-скоро това е временно потискане на имунната система, насочено към запазване и поддържане на бременността, а също и към хармонично развитие на плода.

Влиянието на хормоните на бременността върху имунитета

Значително влияние върху функционирането на имунитета оказват хормоните на бременността.

Така например, хормонът на бременността, който се образува на 6-8 ден след оплождането на яйцеклетката, е един от основните показатели на успешното развитие на бременността и същевременно притежава мощно имуносупресивно действие.

Известна роля в процеса на имунна супресия играят кортикостероидите, прогестерон и естрогени – хормони, които се образуват от плацентата през целия период на бременността.

В присъствието на прогестерон лимфоцитите на бременната жена образуват белтъчини, усилващи имуномодулиращото и защитното по отношение на плода действие на този хормон.

С това може да се обясни и ефекта на заместителната терапия с препарати прогестерон при риск от спонтанен аборт.

Ролята на Т-регулаторните клетки за поддържане на бременността

Днес голямо внимание се обръща на субпопулацията на регулаторни Т-лимфоцити. Смята се, че именно тези Т-клетки поддържат имунологичната толерантност по време на бременност.

Основни доказателства са получени в експерименти с мишки. На женски със серия от спонтанни аборти, им инжектират регулаторни Т-лимфоцити от здрави бременни мишки.

В резултат на тези терапия намалял броя на спонтанните аборти.

Също в периферната кръв и децидуалната тъкан на здравите животни, още от втория ден до средата на бременността, се наблюдавало повишение на Treg, а към края – количеството на тези клетки се понижило до изходно ниво.

Аналогични данни били получени при изследване на бременни жени с нормално протичаща бременност.

Предполага се, че проблемът с безплодието и спонтанните аборти може да бъде решен чрез нормализиране на нивото на регулаторни Т-клетки.